Hopp til hovedinnhold


Helsedirektørene vil løse luftambulanseproblemet med ny legebil til 15 millioner

Helsedirektørene i fire regioner har kommet med flere anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet: Blant annet vil de avvente en ny luftambulansebase i Innlandet, ifølge Gudbrandsdølen Dagningen (krever innlogging).

Les også: Rapporten er klar - anbefaler luftambulanse i mjøsområdet

For drøyt to år siden fikk de regionale helseforetakene i oppdrag å gå gjennom basestrukturen for luftambulanser. Nå har svaret kommet.

– De administrerende direktørene konstaterer at rapporten viser at innpå 98 prosent av befolkningen i Norge nås av legebemannet helikopter godt innenfor anbefalt tid, lyder det i konklusjonen.

De fire direktørene er Stig A. Slørdahl i Midt-Norge, Lars Vorland i Nord, Cathrine M. Lofthus i Sør-Øst og Herlof Nilssen i Vest.

Målsettingen er at over 90 prosent av befolkningen skal nås av helikopter innen 45 minutter. Slik er det allerede i dag, slår de fast.

Innlandet, og spesielt områdene ved Engerdal, Trysil og Åmot i Hedmark, er et av de store diskusjonstemaene når det gjelder luftambulansen.

– Nåsituasjonsanalysen illustrerer klart at et av de største problemene med dagens basestruktur er dekningsgraden i østre deler av Hedmark, heter det i rapporten.

– Å opprette en ny helikopterbase med legebil i Innlandet fremstår på sikt som den beste løsningen når man utelukkende ser på responstid og prinsippet om likeverdige helsetjenester, skriver de videre, før de punkter opp sin anbefaling:

  • Prosjektgruppen anbefaler at det settes inn en anestesibemannet legebil i Mjøsområdet.
  • En ambulansehelikopterbase bør på sikt opprettes i Innlandet, men beslutningen om når og hvor bør ikke gjøres før sykehusstruktur og funksjonsfordeling i Innlandet er vedtatt.

Ny base på vent

I rapporten er det tydelig at direktørene er enige om at etablering av en nyluftambulansebase på sikt er løsningen i Innlandet. De vil riktignok avvente situasjonen rundt et nytt hovedsykehus. De mener en ny base i større grad enn flytting av Dombåsbasen løser problemene med reaksjonstid til Hedmark øst.

En ny base vil koste omtrent 50 millioner kroner i året.

– Kostnadsbildet bør avklares nærmere, skriver de.

En legebil, som de foreslår midlertidig fram til storsykehuset etableres, koster 15 millioner kroner inkludert lønn og kostnader til bilen.

Les mer om saken hos Gudbrandsdølen Dagningen (krever innlogging)