Hopp til hovedinnhold
AW101, det nye norske redningshelikopteret lander for første gang på taket av St. Olavs hospital den 11. september 2019. Foto: Live Oftedahl


Har ansatt vektere til flere millioner kroner for å sikre trygge helikopterlandinger

Sideruta på en ambulanse ble smadret og én person skadd da et av de nye helikoptrene gikk inn for landing ved St. Olavs hospital.

Nå skal staten bruke rundt 15 millioner kroner i året på å ansette 50 vektere, skriver NRK.

– Dette er ikke en bærekraftig løsning på lang sikt, men det er veldig fint at både departementet, prosjektet og St. Olav er enige om hva som skal til for å ivareta sikkerheten rundt sykehuset.

Det sier direktør ved St. Olavs hospital Grete Aasved. Onsdag ble en ambulansearbeider skadd under testlanding med de nye redningshelikoptrene ved sykehuset.

Strakstiltak ble satt inn med blant annet ekstra vektere for å passe på at folk ikke blir truffet av løse gjenstander.

– Det har gått veldig bra i helga. Vi har seks vektere på jobb på døgnbasis og om lag femti vektere i turnus for å få helikopteret opp og ned, sier Aasved.

Totalt ble det landet med det nye helikopteret fem ganger i 17. mai-helga.

Sar Queen har tatt over beredskapen i hele Midt-Norge etter Sea King. Også andre steder i landet skal den nye helikoptertypen fases inn.

Men å få til landingene trygge nok, har skapt hodebry for både departement og sykehusledelse.

Frykter samtidige hendelser

I tillegg til at det nå brukes rundt 7 millioner kroner i halvåret bare på vektere, er det ekstra kostnader knyttet til oppbemanning ved AMK-sentralen og også rensing av gatene ved sykehuset hver dag, for grus og gjenstander.

Hvis man får oppdrag med ambulanse samtidig med at akuttområdet er avstengt i forbindelse med landing med redningshelikopter, kan dette bli en utfordring.

– AMK-sentralen er vant til å håndtere samtidige hendelser. Hver dag lander vanlig legehelikopter cirka tre ganger.

Det kan sammenfalle med at redningshelikopter kommer inn. Men nå blir det flere momenter og vi styrker AMK-sentralen, sier Aasved.

Balkonger og uteområder ved flere bygg er stengt av og kan ikke benyttes.

Har vurdert rotorvinden

Sar Queen brukes blant annet i Danmark.

NRK har skrevet flere artikler om hvordan landing med de nye redningshelikoptrene har vist seg å være et stort problem ved sykehus over hele landet.

Lars Jacob Hiim (H) er statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. Han sier alle helikoptrene som ble vurdert som arvtager for Sea King har kraftigere rotorvind.

– Det er på grunn av bedre kapasitet med hensyn til last og rekkevidde. Sar Queen, som er et av de beste redningshelikoptrene i verden, kan eksempelvis plukke opp 20 personer på en avstand som er nærmere fem ganger lenger enn for Sea King.

Han sier testene som er gjort viser at rotorvinden skal kunne håndteres.

– Konklusjonen fra testene var at dette kunne håndteres ved hjelp av prosedyrer og ulike sikringstiltak. Denne konklusjonen er uendret, sier Hiim.