Hopp til hovedinnhold
Gammel ambulanse som gikk i Soknedal. Eid av Inggard Lereim. Foto: Live Oftedahl


Gammeltida - om å kjøre på noen, innføringen av AMK-sentraler og kraftig reduksjon av ambulanser

Denne spalten har smakebiter fra artikler i Ambulanseforum skrevet for ti, tjue og tretti år siden nennsomt kuratert. Ambulanseforum kom ut første gang i august 1975, og har vært det magasinet som har kjempet for «ambulansesaken» i alle år.

NR. 3 1984

Leder: Ta ikke fra oss ambulansen!!

Etter hvert som fylkene utarbeider ambulanseplaner, som skal settes ut i livet, vil man stå overfor en konfliktsituasjon. En konfliktsituasjon som det til syvende og sist blir politikerne som må ta standpunkt til.

Skal man legge opp til en medisinsk forsvarlig ambulansetjeneste som skal stå i et rimelig forhold til det øvrige medisinske tilbud fylkene har, må man høyne personellets faglige kompetanse samt ambulansens bemanning til minimum to.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.