Hopp til hovedinnhold
Ahus frontinngang. Foto: Anniken Sandvik, Wikiemdia Commons


Fullt på akuttmottaket på Ahus

En strøm pasienter som kronisk syke covid-smittede har sendt akuttmottaket i kritisk drift en rekke ganger de siste ukene.

– Til tider er det vanskelig å finne fysisk plass til alle pasientene i akuttmottaket. Pasientene blir liggende så lenge i mottak at dette kan gå utover faste medisiner pasienten står på fra før.

Sykepleierne må hele tiden ta seg av nye, dårlige pasienter som kommer inn, sier foretakstillitsvalgt for sykepleierne, Berit Langset, til VG.

Det har de siste ukene vært svært fullt på akuttmottaket på Akershus universitetssykehus på Nordbyhagen.

Mange av pasientene blir liggende timevis i mottaket og dette har utslag på liggetiden. På det verste har den den siste tiden vært oppe i 5,9 timer.

Krevende situasjon

Ledelsen erkjenner at de står i en «veldig krevende situasjon» med et sykehus og akuttmottak som er fullt.

– Den siste uken er på nivå med i fjor høst, som også var veldig vanskelig. Det at ventetiden blir lang kan utgjøre en risiko for forverring hos pasientene, og når ansatte har det svært travelt, øker også risikoen for feil.

Mange samtidige pasienter gjør det vanskeligere å ha oversikt over pasientenes behov og gjøre riktige prioriteringer, sier avdelingsleder Silje Bakken Jørgensen.

– Det er mye innleggelser med covid nå. Mange eldre med kroniske sykdommer trenger innleggelse når de får covidinfeksjon. Det er en del av bildet, sier avdelingslederen.