Hopp til hovedinnhold
Tillitsvalgt ambulansearbeider Lars Vereide ved ambulansestasjonen i Arendal. Foto: Frank Johannessen, Agderposten


Frykter for egen sikkerhet på jobb

Ambulansearbeidere i Agder er tidvis redde på jobb.

Det kunne vært unngått dersom de hadde mottatt samme advarsler som kollegaene i resten av landet, mener tillitsvalgte, ifølge Fædrelandsvennen.

I hele Norge får ambulansearbeidere beskjed hvis de er på vei til en pasient med voldshistorikk, unntatt i Agder.

Ambulansearbeider Lars Vereide forteller at han har opplevd knivstikkingsforsøk, slag, spark, spytting og utskjelling på jobb.

Vereide er klinikktillitsvalgt i Fagforbundet for ambulansepersonell og AMK-ansatte ved Sørlandet sykehus HF og snakker på vegne av medlemmene:

– De fleste har opplevd vold, sjikane eller trusler på jobb. Det skjer for hyppig. Når vi drar ut på en jobb, får vi bare den somatiske informasjonen vi trenger for å yte helsehjelp. Eventuell voldshistorikk får vi ikke, sier Vereide og legger til:

– Fraværet av denne informasjonen utgjør ikke bare en sikkerhetsrisiko for ambulansepersonell, men også pasienten. Jo mer vi vet om pasienten, jo bedre hjelp kan vi gi.

Varseltrekant

Vereide forklarer at en rød eller gul trekant sendes ut til ambulanseressurser via akuttmedisinsk informasjonssystem (AMIS), et datasystem som benyttes av alle AMK-sentraler i Norge. Trekanten sørger for at ambulansepersonellet mottar entydig varsling om for eksempel voldshistorikk eller andre problemstillinger, automatisk.

For et par år siden kontaktet han samtlige AMK-sentraler og fikk bekreftet at samtlige bruker trekantvarsling. Tirsdag kontaktet han samtlige sentraler igjen.

– Alle bruker trekantvarsling. En tilbakemelding jeg fikk fra flere er «hvordan tør AMK Sørlandet la være å bruke trekantvarsling?».

Dette systemet ligger også klart for AMK Sørlandet, men Sørlandet Sykehus HF (SSHF) har valgt å ikke benytte seg av det, som den eneste AMK-sentralen i landet, sier Vereide.

– Hadde vi fått bruke systemet, hadde vi hatt mulighet til å forberede oss på vei til pasienten og velge en tilnærming som ivaretar både vår og pasientens sikkerhet.

– Ulik praksis

– Jeg har aldri sagt at lov om helsepersonell går foran arbeidsmiljøloven. Vi må ha en praksis som er egnet til å ivareta både pasienter og medarbeidere, skriver Espen Jarle Hansen, klinikkdirektør ved SSHF til Fædrelandsvennen.

Fædrelandsvennen har forsøkt gjentatte ganger å få en konkret begrunnelse for at AMK Sørlandet, som eneste AMK-sentral i landet, har valgt å ikke bruke varslingstrekant - uten at noen konkret begrunnelse gis.