Hopp til hovedinnhold


– Førstegangsfødende blir stresset dersom vi kommer uten jordmor i ambulansen

– Følgetjenesten for kvinner som skal føde fungerer ikke, og det må myndighetene snarest rydde opp i, krever lederen i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup. Det skriver NRK Nordland.

Fra Ambulanseforums tidsskrift: Dette må du vite om uplanlagte fødsler utenfor sykehus
Test deg selv: Prehospital fødsel
Når «alarmen går» og fødselen er i gang før ambulansen når fram til sykehuset er det betryggende å ha med jordmor, mener ambulansearbeider Størker Fløtten i Sandnessjøen.
– Jeg har opplevd at fødende blir skeptisk når de blir møtt av en mannlig ambulansearbeider, som kan komme til å måtte ta imot barnet deres. Spesielt førstegangsfødende kan bli stresset, forteller han.
I artikkel «Blålysbabyene» fortalte NRK om Mette Fagervik fra Hamarøy, som fødte sitt første barn i et redningshelikopter og nummer to i en ambulanse. Hun takker jordmortjenesten og flinke ambulansearbeiderne i kommunen for at det gikk bra.
Sykepleier Karete Pedersen og ambulansemedarbeider Karianne Dalberg har hjulpet mange kvinner som føder utenfor sykehus. De trener jevnlig på fødselssituasjoner, men understreker begge at det er en stor trygghet å ha jordmor med i bilen.
– Dersom det ikke lar seg gjøre, konfererer vi med jordmor på telefon. Den største frykten er at barnet ikke puster når det kommer ut. Men også blødninger hos mor som vi ikke klarer å stanse, sier Karianne Dalberg.
Men dersom det oppstår det komplikasjoner er det helt nødvendig at det er jordmor til stede, mener lederen i Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schelderup
– Det er helt klart myndighetenes ansvar. Halvparten av Norges kommuner mangler kommunal jordmortjeneste, og det er ikke mulig å ha en følgetjeneste som baserer seg på en jordmortjeneste som ikke eksisterer.
Når reisetiden er over halvannen time skal det være følgetjeneste med kvalifisert personell med ambulansen.
– Noen steder organiseres følgetjenesten gjennom frivillighet eller at pensjonerte jordmødre stiller opp. Ambulansearbeiderne har bare tre timer opplæring i fødsler, og derfor er dagens ikke holdbar, mener lederen i Jordmorforbundet.
Les mer om saken hos NRK