Hopp til hovedinnhold


Flytter vaktene hjem for å spare penger: – Veldig uheldig for pasientene

Budsjettkutt gjør at ambulansetjenesten erstatter aktiv vakt med hjemmevakt. Det betyr lenger responstid til oppdragene, frykter ambulansearbeiderne ifølge iFinnmark (krever innlogging). 
Bakgrunn: Ambulansekutt vekker harme. – Vil slå knallhardt ut for pasientene

– Det er planlagt flere hjemmevakter framover. Det vil føre til lengre responstid; det vil kanskje ta 10 til 15 minutter for oss å komme oss av gårde.

Det sier en ambulansearbeider iFinnmark har snakket med.

Den siste tiden har avisa mottatt flere henvendelser fra ansatte i ambulansetjenesten som rapporterer om det de mener er kritikkverdige forhold.

Ingen har ønsket å stå fram med navn, ei heller denne ambulansearbeideren som iFinnmark kjenner identiteten til. Vedkommende frykter at det å bli identifisert ved navn, bosted, kjønn og alder vil få konsekvenser for arbeidsforholdet mellom hen og arbeidsgiver.

En av tingene det reageres på er kutt i aktive vakter. I november sa Helse Nord ja til byggestart av nye Hammerfest sykehus så fremt Finnmarkssykehuset kan legge fram en milepælsplan for omstillingstiltak. Denne milepælsplanen har ennå ikke vært til endelig behandling hos Helse Nord, da det siste styremøtet før jul trakk ut i tid før representantene kom så langt.

Men i planen foreslås det tiltak som til sammen vil føre til besparelser på 6,5 millioner kroner i klinikk for prehospitaletjenester, som omfatter ambulansetjenesten. Ett av tiltakene går på at man reduserer antall timer jobb på røde dager i bilambulansen.

«Ved å redusere den aktive tiden og la de ansatte være hjemme med familie, kan kostnaden på hellidagstillegget reduseres,» heter det i forslaget, der man anslår at en reduksjon på fem timer vil tilsvare 1,1 millioner kroner.

– Jævlig med hjemmevakter

Dette reagerer ambulansearbeideren kraftig på. Vedkommende har jobbet fem år i tjenesten og på ulike steder i fylket.

– Det blir feil å si at man kan gå hjem og kose seg; man kan knapt gå en tur på butikken, være med sin familie, eller planlegge diverse ting hjemme da alarmen kan gå når som helst. Det er jævlig med hjemmevakter, sier hen.

Hen mener responstiden vil øke når det skal rykkes ut hjemmefra, og at den som blir skadelidende, er pasienten.

– Det er helt klart veldig uheldig for pasienter, med tanke på at det står på sekunder. Får man hjerne- eller hjerteinfarkt, vil det i det lange løp koste samfunnet mye mer med økt behov for rehabilitering, økte liggedøgn på sykehus og så videre, enn det ville ha gjort å la oss ha vakt på stasjonen, sier arbeideren.

Samtidig opplever arbeideren at det er vanskeligere å få tilstrekkelig betalt for disse oppdragene.

– For å få godkjent utrykning på hjemmevakt er det blitt strengere regler som gjør at vi mye nøyere må dokumentere hvorfor vi har brukt 30 minutter på å levere en pasient, sier hen.

– Evig kamp mot ledelsen

Men etter det iFinnmark kjenner til, strekker utfordringene i ambulansetjenesten seg utover vaktordningene. iFinnmark har vært i kontakt med et verneombud som selv har vært ansatt i ambulansetjenesten i nærmere ti år. Vedkommende jobber i et annet sted i fylket enn ambulansesjåføren.

– Det er en evig kamp mot ledelsen for å få gjennom det man har krav på, sier vedkommende, som heller ikke tør stå fram med navn og kjønn.

Både verneombudet og ambulansearbeideren er for eksempel kritisk til uniformpraksisen, og mener det skal altfor mye til for å få nye arbeidsklær om man trenger det.

– Vi har holdt mye på med uniformer som vi ikke får, fordi vi har et budsjett på 2.000 kroner per mann per år. De siste ti årene har vi hatt ett etterslep på uniformsutlevering. Nyansatte får ikke uniformspakker som de har krav på når de kommer inn i tjenesten, mener verneombudet.

Vedkommende mener dette budsjettet er for lavt sett i sammenheng med dagens priser.

– Uniformene har økt i pris de siste ti årene. Der har ikke prehospital tjeneste fulgt med. En Gore-Tex jakke koster 3000. Da får man kanskje ikke en bukse på de neste årene, sier verneombudet.

Melder ikke inn avvik

Men verneombudet rapporterer samtidig en frykt for å melde inn avvik.

– Da kan man bli sett på som ett «problembarn» av ledelsen; det er en frykt å skrive det ned, sier hen.

Det samme bekrefter ambulansearbeideren, som sier de ansatte ikke skriver ned avvik i frykt for å bli sett på som problemskapere.

Ifølge verneombudet påvirker totalen av dette arbeidsmiljøet på stasjonene.

– Akkurat nå preger dette arbeidsmiljøet veldig, med tanke på moralen og det psykososiale, sier hen.

Vil ikke diskutere i media

Klinikksjef Jørgen Nilsen ved prehospitale tjenester sier følgende om kutt i tilstedevakt på helligdager:

– Reduksjon av antall timer tilstedevakt på røde dager er hyppig diskutert. Dette er ledd i tiltak som klinikken har for å bidra til bærekraft i foretaket, sier han.

Les mer om saken hos iFinnmark (krever innlogging)