Hopp til hovedinnhold


– Flere sykehus skal utføre trombektomier ved hjerneslag

OUS skal ikke lenger være det eneste sykehuset i Helse Sør-Øst som kan utføre trombektomier ved blodpropp i hjernen, ifølge Dagens Medisin.

Tidligere i Ambulanseforum: Tidstyver i helseforetakene – stjeler liv og helse fra slagpasienter
Mer om saken: Hjerneslag rammer tusenvis og koster milliarder – må ha økt fokus
Les også: Første pasient i slagrevolusjonen
Siste: Langt flere slagpasienter kan reddes
Helse Sør-Øst RHF foreslår at flere sykehus i regionen enn bare OUS skal utføre mekanisk trombektomi ved hjerneslag og sender ut forslaget på høring.
Trombektomi er «utfisking» av blodpropp i hjernen endovaskulært. Behandlingen er aktuell for utvalgte pasienter med hjerneinfarkt.
I dag er det kun OUS Rikshospitalet som utfører trombektomi ved hjerneslag i Helse Sør-Øst. Det har ført til at mange hjerneslagpasienter i regionen har kommet for sent til å kunne få denne typen behandling.
Les også: Pasientfiendtlig hjerneslagbehandling i Oslo og Bergen
Ahus og Sørlandet sykehus
Jan Frich, direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF, opplyser at arbeidsgruppen er samstemte om forslaget til en regional løsning.
– Flere sykehus i regionen enn bare OUS skal utføre mekanisk trombektomi ved hjerneslag. Forslaget innebærer at det på kort sikt etableres trombektomi som et behandlingstilbud også ved Akershus universitetssykehus (Ahus) og ved Sørlandet sykehus, sier Jan Frich til Dagens Medisin.
Helse Sør-Øst sender om kort tid ut forslaget til regional løsning på høring.
Etterhvert kan det også bli snakk om at enda flere sykehus i regionen kan behandle slagpasienter med trombektomi.
Les mer om saken hos Dagens Medisin