Hopp til hovedinnhold
Vaksineringen er i gang for utvalgt helsepersonell fra uke 2 2021. Illustrasjon: Thinkstock


FHIs vaksineutvalg forstår ikke hvordan helsetjenesten fungerer

Jeg er bekymret for å smitte familie, pasienter og kolleger.

Vi er nå flere som er svært kritiske til strategien som er valgt for vaksinering mot covid-19. Det er en manglende vilje til å prioritere helsepersonell, skriver Trond Nordseth, anestesilege, i nok et innlegg på Aftenposten.

Red.anm.: Her er kun utdrag!

Gjeldende prioritering fra Folkehelseinstituttet virker i stor grad å være basert på synspunktene til en gruppe etikkeksperter, heretter referert til som «utvalget».

Utvalget og FHI har etter min mening basert seg på feil premisser.

Av følgende fire grunner:

1. Hovedfokus har vært på alvorlig covid-sykdom, ikke død eller sykdom av andre årsaker

Utvalget virker primært å vektlegge koronarelatert død og sykdom i sine vurderinger.

Først ved et «alvorlig pandemiforløp» bør personer som er «kritiske for å sikre at essensiell infrastruktur og tjenester i Norge fungerer», bli prioritert for vaksine.

Kapasiteten for å behandle kritisk syke og skadede bør regnes som essensiell infrastruktur.

Utvalget kan i liten grad ha fått med seg at Norge allerede før pandemien hadde begrenset sengepostkapasitet og intensivmedisinsk kapasitet. Selv vanlig sesonginfluensa satte jevnlig norske sengeposter ut av spill.

Prioriteringene tyder på lite forståelse for at selv den minste reduksjon i ordinær sykehuskapasitet har direkte konsekvenser for behandlingstilbudet til svært mange pasientgrupper.

2. Utvalget har vektlagt reduksjon i død fremfor reduksjon i tapte leveår

Dersom syke og svekkede personer til slutt, endelig, får plass på et norsk sykehjem, så ligger det ofte alvorlig sykdom eller et svært redusert funksjonsnivå til grunn. Ellers må man bo i omsorgsbolig enten man vil eller ikke, en erfaring mange pårørende kan skrive under på.

Dette gjenspeiler seg i at nær en tredjedel av sykehjemspasienter dør innen seks måneder etter overføring dit. Halvparten er døde etter i overkant av ett år.

At utvalget ikke vektlegger hvor mange kvalitetsjusterte leveår som kan oppnås med vaksine til ulike grupper, er ikke i tråd med hvordan helsetjenesten ellers prioriterer.

4. Det er ikke alt helsepersonell som trenger å bli vaksinert først for å få effekt

Av min egen yrkesgruppe, anestesileger, er det cirka 1500 i Norge og cirka tre ganger flere anestesi- og intensivsykepleiere. Det er cirka 4800 fastleger, og noen titusentalls leger, legesekretærer, sykepleiere og ambulansepersonell som jobber med akutt syke som kan ha ikke-erkjent koronasmitte.

Disse personellgruppene har ukentlig kontakt med titusener av pasienter, som de igjen kan smitte. Av hensyn til både personellsikkerhet og kapasitet burde disse rundt 50.000–70.000 personene i kritiske, pasientnære funksjoner i helsevesenet vært vaksinert før noen andre.