Hopp til hovedinnhold
Trond Nordseth. Foto: Live Oftedahl


Prioriter helsepersonell for koronavaksinering NÅ

Det er et grunnleggende prinsipp i all krisehåndtering at sikkerheten til dem som skal yte en innsats, går foran sikkerheten til dem som skal hjelpes.

Jeg er anestesilege. Mars 2020 sto jeg en morgen inne på et intensivrom med fem intensivsykepleiere og skulle snu en kritisk syk respiratorpasient med covid-19 fra mageleie til ryggleie, skriver Trond Nordseth i et innlegg i Aftenposten.

Dette er en risikosituasjon for smitte fordi slik snuing medfører fare for at respiratorslanger kan koble seg fra, og/eller at tuben som ligger nede i pasientens covid-infiserte lunger, trekkes ut.

I et slikt tilfelle ville både jeg og sykepleierne kunne bli direkte utsatt for virus. På dette tidspunktet i pandemien var det en overhengende risiko for mangel på tilstrekkelig smittevernutstyr og personell til å behandle slike pasienter.

Ekspertgruppe?

FHIs råd om prioritering av sykehjemspasienter og andre risikopasienter foran helsepersonell er utarbeidet av en ekspertgruppe bestående av en helseøkonom, tre filosofer og tre leger som enten ikke jobber klinisk lenger, eller har begrenset klinisk erfaring.

Det er svært mange gode grunner til at helsepersonell bør prioriteres for vaksinasjon først. Det er svært skuffende at de som står i linjeledelsen hele veien fra Helse- og omsorgsdepartementet ned til klinikknivå, ikke har vært tydeligere i opposisjon eller i større grad har overprøvd vaksinasjonsanbefalingen fra FHI.

To uker ute i vaksineringen er jeg og flere andre anestesikolleger fortsatt ikke prioritert for vaksinering.