Hopp til hovedinnhold


Annonse: Farmakologi for ambulansepersonell

Trenger du mer kompetanse i generell farmakologi og legemiddelregning? Nettkurs våren 2020 har søknadsfrist 6. januar. Søk her hos NTNU videre. 

Målgruppe:

Ambulansepersonell.
Søkere som ikke oppfyller opptakskrav kan ta emnet som kurs uten studiepoeng, og vil motta kursbevis.

Kursbeskrivelse:

Faglig innhold:

 • Håndtering og administrering av legemidler
  • Lover og forskrifter
  • Oppbevaring av legemidler
  • Legemiddelformer
  • Bruk av Felleskatalog - ATC-nummer
  • Utdeling av legemiddel
 • Farmakodynamikk
 • Farmakokinetikk
 • Bivirkninger
 • Interaksjoner
 • Barn/eldre/gravide/ammende og legemidler
 • Rusmidler/forgiftninger
 • Gjennomgang av legemiddelgruppers virkningsmekanismer
 • Legemiddelregning

Læringsutbytte:
Kunnskaper
Det forventes at deltakeren etter gjennomføring av emnet har:

 • kunnskap om generell farmakologi
 • kunnskap om håndtering og administrering av legemidler i ambulansetjenesten
 • kunnskap om anvendelsen av legemidler knyttet til ansvars- og funksjonsområde
 • kunnskap om legemiddelregning

Ferdigheter
Det forventes at deltakeren etter gjennomføring av emnet:

 • behersker feilfri legemiddelregning
 • anvender kunnskap om generell farmakologi og legemiddelhåndtering i utøvelsen av ambulansefaget

Generell kompetanse
Det forventes at deltakeren etter gjennomføring av emnet har et bevisst forhold til de juridiske aspekter og tjenestens retningslinjer

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 25.05.2020
Eksamen vil være 2-delt.

  • Del 1 – Farmakologi, generell og spesiell - bestått/ikkebestått
  • Del 2 - Legemiddelregning – må være feilfri for å få bestått
  • Del 1 og 2 av eksamen er separate deler, hvor deltakerne dersom de får ikke bestått på en del og bestått på den andre delen, kun må gå opp til ny og utsatt eksamen i den delen de ikke har bestått.
 • Eksamen ordinær - uke 21 – 25. mai

Tid og sted for kurs/samlinger:

Det anvendes videoforelesninger og kasuistikker som utgangspunkt for læringsarbeidet. I hovedarbeidsperiodene skal deltakerne se på elektroniske videoforelesninger om sentrale deler av fagstoffet, lese pensumlitteratur, delta i diskusjonsforum, løse flervalgsoppgaver, samt arbeide med skriftlige oppgaver i tilknytning til delemnene.

Modul 1: Generell farmakologi
Arbeidsperiode: Uke 5-8, 27. januar - 21. februar.
Avsluttes med skriveoppgaver
Modul 2: Legemiddelregning
Uke 9-14: 24. februar - 3. april.
Avsluttes med arbeidskrav 1 - fokus på legemiddelregning.
Modul 3: 
Uke 16-19: 13. april - 8. mai
Samling på Øya helsehus - legemiddelberegning tirsdag 21. april kl 10.15-14.00. (Med forbehold om endring av dato.)
Avsluttes med arbeidskrav 2 - hele pensum.

Kursavgift:

6800 Kr
Kursavgift info: Semesteravgift er en lovpålagt avgift til Studentsamskipnaden som kommer i tillegg til kursavgiften.
Videreutdanningsstudenter betaler semesteravgift for eksamenssemesteret.
(Våren 2019 var den på 580 kroner.)

Rabatter:

Det gis ingen rabatter for dette kurset.