Hopp til hovedinnhold
Svensk ambulanse i aksjon. Foto: Live Oftedahl
Svensk ambulanse i aksjon. Før koronakrisen. Foto: Live Oftedahl


Farlig feilvurdering av ambulansen

Kvinnen med hodepine og svimmelthet burde vært kjørt til universitetssykehus.

SVERIGE: Etter manglende undersøkelse fikk hun rådet av ambulansesykepleieren om å bli hjemme, ifølge Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Det skriver Vårdfokus.

Det var mye som gikk feil da en kvinne med trykkavlastende shunt søkte helsehjelp midt på natten. Det konstaterer Ivo som peker på flere mangler hos Falck Ambulans og helsepersonellets håndtering.

En shunt er en slange fra hodet som leder bort overflødig væske.

Anbefalt sak over: Norge opplevde en tilsynssak for noen år siden: Den såkalte «Shuntsviktsaken», hvor pasienten døde.

Kvinnen hadde hodepine, følte seg dårlig og svimmel, og hadde blitt dårligere i løpet av uka.

Hun hadde vært i kontakt med nevrokirurgen på Universitetssjukhuset i Linköping som rådet henne til å søke helsehjelp om tilstanden forverret seg i løpet av natten.

Da ambulansen kom hjem til kvinnen kontaktet ambulansesykepleieren en ledende lege for å få råd i vurderingen.

Manglende journalføring

Legen syntes at pasienten skulle sendes til Motala lasarett, men der manglet de rett kompetanse. Besøket hos kvinnen ble avsluttet med at hun fikk råd om å avvente hjemme og søke spesialisthjelp neste dag.

Ifølge Ivo har ambulansesykepleieren ikke dokumentert de vitale parametre som kreves for å vurdere pasientens behov for helsehjelp. I journalen mangler viktige opplysninger om hva som lå til grunn for beslutningen om å ikke kjøre kvinnen til Universitetssjukhuset i Linköping (US) der nærmeste nevrokirurgiske kompetanse finnes.

l en uttalelse fra Falck ambulans framgår det at ambulansepersonellet ikke fulgte rutinene korrekt og at pasientens tilstand ikke ble vurdert riktig.

Kvinnen søkte selv hjelp på Universitetssjukhuset i Linköping på morgenen og ble operert dagen etter.

I rapporten kritiserer Ivo ambulansykepleierens manglende journalføring og Falck ambulans for å ikke ha sett til at pasienten har fått helsehjelp av god kvalitet.