Hopp til hovedinnhold


Får tilbake jobben

Ambulansearbeider Stein-Arve Paulsen og som to kolleger ble oppsagt fra Nordlandssykehuset på grunn av for dårlig form, har fått medhold i Salten tingrett i arbeidsrettsaken.

Ambulansearbeider Stein-Arve Paulsen og som to kolleger ble oppsagt fra Nordlandssykehuset på grunn av for dårlig form, har fått medhold i Salten tingrett i arbeidsrettsaken.

Bakgrunn: Får sparken fordi han er for feit

Ambulansearbeider sparket etter fysiske tester

Mer: Helseministeren vurderer nasjonale fysiske krav for ambulansepersonell

- Jeg er kjempefornøyd med dommen, uten tvil. Det begynte først som en oppsigelsessak, men den er jo også prinsipielt viktig, sier 40-åringen til VG Nett.

Både ledelse, ansatte og deres tillitsvalgte er enig i at det er en god ting med fokus på helse og fysisk form, men sakens kjerne er måten ledelsen valgte å måle dette hos de ansatte.

Ledelsen hevder at den såkalte UKK-testen, en gåtest som estimerer oksygenopptaket, er en relevant måte å teste arbeidstagerne på, mange av de ansatte er uenige.

I tillegg til å slå fast at oppsigelsene var ugyldige dømte Salten tingrett arbeidsgiver Nordlandssykehuset til å betale saksøkerne 10.000 kroner hver i oppreisning samt at Paulsen fikk 172.346 kroner i erstatning for økonomiske tap.

I domslutningen står blant annet følgende

Etter rettens vurdering er ikke kondisjonstesten godt nok egnet til å si med nok sikkerhet at saksøkerne ikke kan utføre sitt arbeid tilfredsstillende. Testen kan heller ikke benyttes til å fastslå at det kan knyttes usikkerhet til om de til en hver tid er i stand til å utføre arbeidet tilfredsstillende.

Dommerne mener at ambulansearbeiderne kunne hatt bedre kondisjon, derfor er også erstatningssummen blitt satt såpass lavt. Saksøkerne fikk heller ikke dekket saksomkostningene.

Sykehusets advokat Gunnar Reinsnes sier til VG Nett at det er for tidlig å si om de ønsker å anke saken.

Les også:

VG: Sparket på grunn av dårlig form - vant fram i retten

Diskriminerende kondisjonstest?

For feit for faget?