Hopp til hovedinnhold


Eksperimentell omorganisering

- Et meningsløst eksperiment, sier foretakstillitsvalgt Tom Henri Hansen etter at AMK- og ambulansetjenestene i Vestre Viken HF ble plassert i medisinsk klinikk.

- Et meningsløst eksperiment, sier foretakstillitsvalgt Tom Henri Hansen etter at AMK- og ambulansetjenestene i Vestre Viken HF ble plassert i medisinsk klinikk til Drammens Tidene.

Ansatte i akuttmottak og prehospital tjeneste, altså ambulanse-, luftambulanse- og AMK-personell, var klare på at disse fagene fortsatt burde være i klinikk for akuttmedisin.

– Slik ble det ikke, sier foretakstillitsvalgt for overlegene i Vestre Viken HF Tom Henri Hansen. Han er anestesilege ved Sykehuset Buskerud.

– Som tillitsvalgt mener jeg ledelsen bør ha veldig gode argumenter for å gå mot de ansattes mening, sier Hansen.

Usikker ledelse

Ansatterepresentantene Runhild Vestby og Petter Berg i Vestre Viken HF-styret støttet synet, og forlangte protokolltilførsel i et styremøte 28. oktober:

– Vi ønsker prinsipielt at det etableres sju klinikker hvor den syvende er en akuttklinikk, skrev de, uten å bli hørt.

– Ledelsen har skiftet standpunkt flere ganger, og vi har merket usikkerheten, bekrefter Hansens vara som tillitsvalgt, Toril Morken.

Svekker akuttkjeden

– Styret har overhodet ikke lagt vekt på det vi kaller det akuttmedisinske pasientforløpet, mener Hansen.

Han beskriver dette som tiden fra pasienten hentes hjemme med akutt sykdom eller på ulykkessted, via de forskjellige behandlingsfasene i ambulanse, akuttmottak på sengepost/operasjonsstue eller intensivavdeling.

– Man skulle tro det hadde stor interesse at dette gikk så knirkefritt som mulig, med involvering av rette fagfolk til rett tid, mener Hansen.

Han er mest redd for at fagmiljøet innen akuttmedisin ved Sykehuset Buskerud får en knekk.

– Det fragmenteres, ansvarslinjene blir uklare og på litt sikt vil det gå ut over pasientene, hevder Hansen.

Han kjenner ikke til noe sted hvor prehospitale tjenester er lagt under en medisinsk klinikk, og karakteriserer valget som «uklokt».

– Det er ikke gjort noe sted, og er et meningsløst eksperiment. Vi ønsket primært området lagt i en akuttklinikk, alternativt sammen med anestesiintensiv i kirurgisk klinikk, som vi har mest til felles med, sier Hansen.

Kommunikasjonssjef Jo Heldaas i Vestre Viken HF7 hevder på sin side at akuttmottakene er under kontroll i medisinsk klinikk, og at omorganiseringene ikke skal få noen konsekvenser for akuttbehandlingen folk vil få utover.

Les hele saken i Drammens Tidene