Hopp til hovedinnhold


– Dette kan bli en helt ny verden for oss

Ambulansetjenesten ved Nordlandssykehuset er håndplukket til å teste ut elektronisk pasientjournal (EPJ) på nettbrett for det norske blålysmarkedet, skriver Avisa Nordland.

Saab Ambos er en nettbrett-basert elektronisk pasientjournal som skal sørge for sømløs informasjonsflyt mellom de prehospitale aktørene.
Nettbrettet, som er Windows-basert og utviklet av Saab, er allerede integrert i halvparten av alle ambulanser i Sverige. Nå skal det testes ut for det norske markedet med ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset som testpilot.
– Dette kan bli en helt ny verden for oss og vi synes det er stor stas at ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset er valgt ut til å utvikle og kvalitetssikre morgendagens IKT-løsning, innleder Loke Gulliksen, ambulansesjef.
Kinderegg
Gulliksen kaller det et vinn-vinn-vinn-prosjekt:
– Ambulansepersonellet vil spare mye tid på å kunne registrere oppdragsopplysninger elektronisk og fortløpende, i stedet for å fylle ut et papirskjema som i etterkant må legges inn i databasen. I tillegg vil vi få anledning til å samle og bruke tilgjengelig oppdragsinformasjon til å oppdatere oss faglig, sier han.
For AMK-sentralen vil det bli enklere å vurdere behovet for ytterlige ressurser under pågående oppdrag og å prioritere hvilke oppdrag de bør ha et ekstra fokus på. Det vil også minske risikoen for å feiltolke eller misforstå informasjon man i dag kun får formidlet via radio eller telefon.
Pilotprosjektet startes opp i januar 2015 og skal i første omgang prøves ut i fire ambulanser i Bodø og Ørnes over seks måneder.
Les mer om saken hos Avisa Nordland