Hopp til hovedinnhold
Kurt Rønning, nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet.


Det trengs en god debatt om responstid

Vi i Fagforbundet ønsker debatten om responstid velkommen.

I forrige uke etterlyste Jan Barstein, erfaren paramedic og Delta-medlem, en strategi og begrunnelse for hvorfor Ambulanseforbundet i Delta vil ha lovfestet responstid.

Delta svarte i innlegget under:

Barstein var ikke helt sikker på om Deltas svar egentlig svarte ut det han etterspurte:

Nå melder Fagforbundet, som organiserer cirka halvparten av norske ambulansearbeidere, seg på debatten, og sier litt om hva de mener:

Vi i Fagforbundet ønsker debatten om responstid velkommen.

Det er en viktig debatt, men et ensidig fokus på responstid vil ikke i seg selv være en garanti for en bedre tjeneste.

Mange steder er responstiden nå alarmerende høy. Dette skyldes blant annet en sentralisering som skaper lengre avstander fra stasjonene, men også et for lavt antall ambulanser. Vil en lovfesting av responstid alene løse dette problemet?

Fagforbundet er bekymret for at det kun er en lettvint behandling for symptomene, men ikke en tilstrekkelig løsning på den mer alvorlige diagnosen. Skal kravet om responstid være reelt må det ha en positiv effekt for tjenesten.

Det er kvaliteten på ressursen som kommer til skadestedet, som avgjør om pasienten vil motta den beste hjelpen eller ikke. Det er det bare en fullverdig ambulansetjeneste som kan levere.

Ved en lovfesting av responstid er Fagforbundet bekymret for at det fort etableres en praksis som er spesialtilpasset for å møte kravet om responstid, heller enn krav om kvalitet i tjenesten. Det kan være seg førstehjelpere, enmannsbetjente biler, kommunale tjenester som brannvesenet, eller annet.

Fagforbundet ser med skepsis på utviklingen av en stadig sentralisering av stasjoner. En presset økonomi bidrar til at dette skjer. Mangelen på ambulanser i Norge begynner å bli stor.

Det trengs mellom 80 til 100 nye ambulanser for å dekke opp for økt oppdragsmengde og endret demografi.

Det koster penger. Mye penger. En lovfestet responstid alene vil koste nesten en milliard å gjennomføre.

Vi trenger en satsning på de prehospitale tjenestene. Fagforbundet mener at man da må diskutere en helhet, ikke bare responstid alene. Sett i lys av kostnadsbildet mener Fagforbundet at man må se på det totale behovet. Utfordringene varierer rundt om i landet. Da er det ekstra viktig at man tar de riktige beslutningene.

Ambulansetjenesten er vårt sikkerhetsnett i en akutt situasjon. Det krever at vi har biler som står i beredskap.

Det må skapes en forståelse blant både politikere og administrasjon at en ambulanse i beredskap ikke er en unødvendig utgiftspost, men en viktig beredskap for å sikre innbyggere trygghet, og den nødvendige hjelpen når behovet er der.

Vi er bekymret for at lovfesting av responstiden er en enkel løsning for politikerne, men ikke en god løsning på problemet.

Debatten om responstid har også nådd politikerne på Stortinget. Skal vi skape endringer så må vi diskutere utfordringene der vi kan få til endringer. Ambulansetjenesten er et statlig ansvar og det teoretiske flertallet på Stortinget for responstid gjør at problematikken er aktuell for flere partier.

Fagforbundet tar med seg utfordringene i tjenesten når vi snakker med helsepolitikere i de forskjellige partiene. På den måten får vi opplyst om utfordringene fra de ansattes vinkel og en aktiv påvirkning av politikken der den fattes.

En svale gjør ingen sommer. Slik er det også med responstiden. Som en del av en helhet der kvalitet, sikkerhet og arbeidsmiljø er likeverdige faktorer sammen med responstiden, ønsker vi dette velkommen.

Frem til da bør fokuset være å sørge for en helhetlig behandling av riktig diagnose, ikke en lettvint behandling av symptomene.