Hopp til hovedinnhold
Ola Yttre, leder i Ambulanseforbundet i Delta.


Derfor vil Ambulanseforbundet ha lovfestet responstid

Ambulanseforbundet i Delta har over lengre tid kjempet for lovfesting av responstid for ambulansene.

Det blir i et innlegg signert Jan Barstein, paramedic og Delta-medlem, i Ambulanseforum bedt om at vi begrunner denne kampen, svarer Håvard Bolme i Delta.

  • Kjøregrunnlaget øker betraktelig for ambulansetjenestene over hele landet, samtidig ser vi at de legger ned biler i relativt stor stil. Ved å lovfeste responstid vil Ambulanseforbundet være med på å demme opp for denne utviklingen. Vi ser at helseforetakene øker mengden alenehjelpere som kompensasjon for nedlagte ambulanser. Alenehjelpere må være i tillegg til, og ikke i stedet for. Ved å lovfeste responstid håper vi å stanse denne utviklingen. Så lenge det ikke finnes lovfestede krav, vil helseforetakenes økonomi styre ambulanseberedskapen i alt for stor grad.
  • Ambulanseforbundet har ikke sagt noe om hva den lovfestede responstiden skal være. Tidene må partene komme til enighet om. Så å si noe om hvor mye eller lite kjøring det vil bli på hver enkelt bil er umulig før denne debatten er ferdig. Det vi ser er at det oftest ikke skal så mye til for å nå de allerede anbefalte responstidene. Ofte holder det med lettere strukturendringer.
  • Enkelte steder vil man ved å flytte hjemmevakt til stasjonsvakt komme dagens anbefalte responstider godt i møte. Hjemmevakt hører ikke hjemme i dagens ambulansetjeneste. Det er dårlig økonomi hos helseforetakene som gjør at de velger å ha hjemmevakter i ambulansetjenesten. Ved å lovfeste responstiden vil man kunne stoppe denne negative utviklingen. Det er kun enkelte helseforetak som i mindre eller større grad fortsatt har hjemmevaktsordning. Vi vil at de følger majoriteten til helseforetakene og etablerer kasernert vakt. Det er snakk om å ta ambulansetjenesten, de ansatte og ikke minst innbyggerne på alvor.
  • Ambulanseforbundet er kritisk til forsøkene på å omdefinere hvilken akutthjelp befolkningen skal ha krav på å få. Det snakkes nå oftere om tidlig hjelp, og ikke tidlig ambulanse. Dette er ikke det samme. En del medisinske tilstander setter krav til rask intrahospital hjelp. Da hjelper det ikke med tidlig hjelp om ikke denne hjelpen ender opp med rask endelig behandling på sykehus.

Ambulanseforbundet ser også utfordringer når det gjelder faget og erfaringsgrunnlaget til de ansatte på stasjoner med lite kjøring.

Det er ikke tvil om at man lettere opprettholder et akseptabelt faglig nivå ved kasernert vakt enn ved hjemmevakt, og ved en stasjon med mye kjøring kontra en stasjon med lite kjøring.

Det er helseforetaket sin oppgave å sørge for at de ansatte har et akseptabelt faglig nivå. En del steder har man jobbrotasjon fra tjenester med lite kjøring til steder med mer kjøring for å at den enkelte skal få nok mengdetrening. Diskusjonen om hvordan man skal kunne opprettholde det faglige nivået må selvfølgelig komme.

Ambulanseforbundet har det siste året reist rundt og snakket med mange politikere og ansatte.

Ambulanseforbundet har hatt fokus på responstiden i den enkelte kommune for å synliggjøre ståa i Norge nå. Dette vil vi fortsette med. Politikerne er generelt meget opptatt av hvordan «deres» ambulansetjeneste fungerer.

Det er absolutt realistisk å tro at vi kan komme i mål med lovfesting av responstid. Har det ikke vært for Kristelig Folkeparti som snudde i oppløpet ved forrige avstemming i Stortinget så hadde lovfestet responstid vært fakta nå.

Ambulanseforbundet i Delta er veldig glad for at ansatte og medlemmer stiller kritiske spørsmål og kommer med gode forslag. Det trenger vi.