Hopp til hovedinnhold
Leder prehospital klinikk Vi har aldri fått avvik på ambulansetransport som er blitt forsinket på grunn av hjemmevakt, sier Jørgen Nilsen til Ambulanseforum. Foto: Alf Ove Hansen
Jørgen Nilsen, leder prehospital klinikk Finnmarkssykehuset. Foto: Alf Ove Hansen


– Det skal være trygt å si i fra i Finnmarkssykehuset

– Vi tar alle slike signaler alvorlig, skriver Jørgen Nilsen.

Jørgen Nilsen, leder for prehospital klinikk i Finnmarkssykehuset, svarer på signaler fra tjenesten den siste tiden i Altaposten.

Aller først vil jeg si at jeg setter pris på at det er engasjement knyttet til ambulansetjenesten i Finnmark. Dette er viktig.

Bakgrunnen for innlegget er en undersøkelse på Facebook blant ambulansearbeidere i Finnmarkssykehuset, og forfatterne oppfordrer oss til å gripe tak i dette raskt. 

Jeg kan berolige forfatterne med at dette er et arbeid som pågår fortløpende og på ulike arenaer.

Finnmarkssykehuset og prehospital klinikk har faste møter med fagforeningene via tillitsvalgte, vernetjeneste, personalmøter, KVAM-grupper og KVAM-råd. Slik fungerer hele organisasjonen.

Vi har full tillit til at arbeidstakernes representanter i henholdsvis tillitsvalgtapparatet og vernetjenesten ivaretar ambulansearbeidernes interesser på beste måte, og varsler når noe ikke er greit.

Det er i alles interesse.

For å fange opp alle feil og uregelmessigheter jobber Finnmarkssykehuset kontinuerlig med å skape en god meldekultur, slik at vi hele tiden kan forbedre oss.

Vi oppfordrer våre medarbeidere til å levere avvik, slik at vi kan behandle dem etter våre retningslinjer.

Meldte avvik har steget betydelig de siste årene, og i 2020 var det over 100 flere avvik enn året før.

Dette tar vi som et tegn på engasjerte medarbeidere som ønsker å bidra inn i tjenesten, og å være i dialog. Avvikene behandles forløpende i de linjer som er lagt, og de behandles anonymt. Det skal være trygt å si i fra i Finnmarkssykehuset.

Vi er ikke tidligere gjort kjent med den aktuelle spørreundersøkelsen, som er gjort i en lukket Facebook-gruppe. Men også her har vi tillit til at de involverte varsler gjennom de etablerte fora, slik at vi kan ta tak i dette på en god og riktig måte.

Vi tar alle slike signaler alvorlig, og det er naturlig at også dette blir tema i de nevnte arenaene vi har for å ivareta et godt arbeidsmiljø.