Hopp til hovedinnhold
Januar 2023 var det en alvorlig trafikulykke med ambulanse på E18 i Vestfold. Bakekkene var slitt, men rutinene er nå blitt skjerpet. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen.
Januar 2023 var det en alvorlig trafikulykke med ambulanse på E18 i Vestfold. Bakekkene var slitt, men rutinene er nå blitt skjerpet. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen.


Dekkene sjekkes, men oppfølgingen svikter

Vi er blitt mer nøye på å sjekke dekkene, men når det gjelder oppfølging av ambulanseførere kan flere av helseforetakene ha mye å hente seg inn. Havarikommisjonen har hentet inn data fra 15 helseforetak.

Årlig kjører ambulansene i Norge tilsvarende flere hundre runder rundt jordkloden. Bare i Vestre Viken kjørte ambulansene 2.109.720 kilometer i 2023, som tilsvarer 52,6 runder rundt ekvator. Statens Havarikommisjon (SHK) offentliggjorde forrige uke rapporten etter ambulanseulykken på E18 i januar i fjor.

Statens Havarikommisjon (SHK) offentliggjorde forrige uke rapporten etter ambulanseulykken på E18 i januar i fjor. I rapporten etterlyste havarikommisjonen opplæring og oppfølging av utrykning med ambulanse for å øke trafikksikkerheten. Når Statens (SHK) har gransket ambulanseulykken har de også kartlagt helseforetakene. I den anledning har SHK sendt ut henvendelse til 18 helseforetak, og mottok svar fra 15 av dem. De som ikke svarte på kartleggingen var Helgelandssykehuset HF, Sykehuset Telemark HF, og Sørlandet Sykehus HF.

Helseforetak som har svart på undersøkelsen


Følgende helseforetak svarte Statens havarikommisjon:

Oslo universitetssykehus HF, Nordlandssykehuset HF, Vestre Viken HF, Sykehuset Østfold HF, Helse Førde HF, Sykehuset Innlandet HF, Helse Fonna HF, Finnmarkssykehuset HF, Helse Bergen HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Stavanger Universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, samt St. Olavs HF. St. Olavs HF svarte også på vegne av Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag HF.

Følgende helseforetak svarte ikke:

Helgelandssykehuset HF, Sykehuset Telemark HF, og Sørlandet Sykehus HF

Klasse C dominerer

Undersøkelsen til SHK viser at oppdragsmengden har har hatt en gradvis økning i akuttoppdrag i perioden 2018–2022. Unntaket er 2020. Et unntak er også Sykehuset Innlandet HF som hadde en gradvis nedgang fra 2018 til 2021, før oppdragsmengden igjen økte i 2022, men også da til et lavere antall akuttoppdrag enn i 2018.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.