Hopp til hovedinnhold
Ambulansens sluttposisjon på E18 ved Holmestrand. Foto: Politiet
Ambulansens sluttposisjon på E18 ved Holmestrand. Foto: Politiet


Ulykken på E18: Beskriver et generasjonsskifte i ulykkesrapporten

Havarikommisjonen etterlyser bedre opplæring og oppfølging av utrykning med ambulanse for å øke trafikksikkerheten.

I slutten av januar ble rapporten som ikke var helt ferdig lekket til lokalmedier i Vestfold. Nå har Statens Havarikommisjon (SHK) offentliggjort rapporten om ulykke med ambulanse på E18. Ulykken skjedde ved Helland i Holmestrand kommune i fjor. I rapporten trekkes det fram at ambulansen hadde stor fart, vannplaning, generasjonsskifte blant førere og mangel på kontroll og opplæring. SHK skriver at god sikring av personer og utstyr var avgjørende for at skadeomfanget ikke ble mer omfattende.

Fem forbedringspunkter

Havarikommisjonen fremmer sikkerhetstilrådinger innen fem områder som følge av denne undersøkelsen. Det ene punktet handler om veistandarden. De fire øvrige punktene er rettet mot helseforetak:

Driftsåpning på motorvei
Statens vegvesen oppfordres til å kartlegge åpne driftsåpninger på motorveier. Det oppfordres til å prioritere tiltak basert på en risikobasert vurdering for å redusere faremomenter.

Opplæring av utrykningsførere
De fire regionale helseforetakene Helse Sør-Øst, Midt-Norge, Vest, og Nord RHF tilrådes å utvikle rutiner og retningslinjer for opplæring av utrykningsførere under ulike vei- og føreforhold med aktuelt kjøretøy, for å bedre håndtering av utfordrende kjøreforhold.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.