Hopp til hovedinnhold


Brannmannskap sluttet å rykke ut til kritiske hendelser fordi nødnettet ikke virket

Da brannmannskap på Hitra ikke dukket opp til ulykker og andre kritiske hendelser, måtte brannsjefen innføre reservesystem for utkalling. Årsaken var at nødnettet ikke fungerte, melder NRK Trøndelag.
Flere av brannkonstablene på Hitra sluttet å få beskjed når de skulle rykke ut på jobb fordi nødnettet var dødt der de bor. Ifølge brannsjef Dag Robert Bjørshol, er det altfor mange slike dødpunkter i øysamfunnet i Trøndelag.
– Vi hadde forventninger om at det nye nødnettet var av høyere kvalitet enn det gamle systemet, og trodde i alle fall at nødnettet skulle sikre utalarmering av alle guttene våre, fastslår Bjørshol.
I tillegg til problemer med utkalling, mister nødetatene på Hitra ofte kontakten seg imellom. Ofte opplever de brudd på nødnettet midt i en aksjon, sier Bjørshol:
– Vi har vært nødt til å bevege oss ut av et ulykkesområde for å få dekningen tilbake. Dette har skapt utrygghet og frustrasjon.
10. august i fjor smalt det på fiskebearbeidingsanlegget Lerøy Midt på Hitra. En tank med etsende maursyre eksploderte. Nødetater rykket ut, men de første som kom til stedet fikk verken kontakt med andre patruljer eller 110-sentralen da de kom frem.
– Vi kunne for eksempel ikke melde om at alvorlighetsgraden var større enn først antatt. Vi kunne risikert at mannskap hadde kjørt rett inn i et svært farlig område, sier innsatsleder brann, Sverre Strand Hansen, som var brannkonstabel i aksjonen.
Brann- og politiforsterkningene opplevde å falle inn og ut av nødnettet på vei til ulykkesstedet.
– Vi har mange eksempler på lignende hendelser, både før og etter dette. Vi er prisgitt et dyktig mannskap som tar forholdsregler, sier Strand Hansen.

Myndighetene har ikke midler til ytterligere utbygging

Flere steder i Norge har samme problematikk som Hitra. Ifølge en oversikt fra Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), er blant annet disse områdene rammet:

  • Osen: Store deler av kommunen er uten dekning. Nye basestasjoner må bygges for å løse problemet, noe det ikke er bevilget penger til.
  • Namsos: DSB har finansiert innendørsanlegg på brannstasjonen for å bedre situasjonen.
  • Inderøy: Store deler av kommunen er uten dekning.
  • Herøy: Brannstasjonen i Fosnavåg har utfordringer med dekning. DSB skal gjøre utbedringer.
  • Ulstein: Manglende innendørsdekning i industribygg i Ulsteinvik. Det er ikke tatt grep ennå.
  • Eide: Utfordringer med dekning blant annet i sentrum. DSB har tatt grep, men det førte ikke til særlig bedring.
  • Bodø: Manglende innendørsdekning i flere bygg. Ny basestasjon kan løse problemet, men det er ikke avgjort om det vil skje.

Brannsjefen på Hitra har rettet en klage til DSB, hvor de beskriver situasjonen og presenterer deler av ROS-analysen.
I svaret på klagen, erkjenner direktoratet at det er utfordrende å oppnå dekning overalt i Norge. Samtidig understreker de at det per i dag ikke er midler til ytterligere utbygging.
Les mer om saken hos NRK Trøndelag