Hopp til hovedinnhold


Bortkastede oppgraderinger

En rekke norske tunneler skal oppgraderes. Også tunneler som er planlagt stengt. Nå vil samferdselsministeren stanse oppgraderingen, ifølge Aftenposten.
- Dette har jeg blitt mest forbauset over som statsråd, utbrøt Ketil Solvik-Olsen (Frp) under et NAF-møte på Grand Hotell tidligere i uken.
Og fortsatte:
- Alle planene om å ruste opp tunneler for store summer, som likevel skal stenges.
Overfor Aftenposten utdyper han:
- I budsjettdiskusjoner for 2014 ble jeg oppmerksom på at det er gjort arbeid i flere tunneler de siste årene, og at det er planlagt mer i de samme tunnelene. Samtidig som det i Nasjonal transportplan (NTP) fremgår at det er planlagt ny traseer på strekningene, uten bruk av tunnelene.
 
Solvik-Olsen ser paralleller til Forsvaret, som de siste årene har investert for et tresifret antall millioner i baser og anlegg som etterpå er tatt ut av bruk.
- Hvilke tunneler handler dette om?
- Blant annet Strynefjell-tunnelene. Der heter det i NTP at de skal oppgraderes i perioden 2014–2018. Mens en ny trasé skal påbegynnes fra 2018 og utover. For meg fremstår det litt meningsløst først å oppgradere tunnelene, og så ta dem ut av bruk. Ja, de er for smale i dag. Men vi må heller komme i gang med ny trasé enn å oppgradere dagens i høyden og bredden, hvis de likevel skal byttes ut.

Vil stanse arbeidet

- Hvor finnes andre eksempler?
- Vi har tilsvarende problemstillinger på E16 mellom Arna og Voss, og på E6 i Nordland. Her ligger tunneler langs en trasé som burde ligge et annet sted.
- Betyr dette at du stanser oppgraderingsarbeid?
- Ja. Jeg har bedt veifolkene i departementet om å vurdere hvor mange steder dette problemet finnes. Vi skal ikke bruke penger på vedlikehold som er bortkastet. Men hvis tunneler er i ferd med å falle ned må det selvsagt gjøres noe med det.
Les mer om saken hos Aftenposten