Hopp til hovedinnhold


Blålysbabyene - antall uplanlagte fødsler utenfor sykehus øker

– Her i kommunen er det ganske vanlig å føde i ambulanse. Jeg har ikke opplevd noe annet, sier tobarnsmor Mette Fagervik til NRK Nordland.

Fra Ambulanseforums tidsskrift: Dette må du vite om uplanlagte fødsler utenfor sykehus
Les også: – Førstegangsfødende blir stresset dersom vi kommer uten jordmor i ambulansen
Test deg selv: Prehospital fødsel
– Æ e født i helikopter, og lillebror er født i ambulansen, sier Anny Margrete (4) og titter opp fra legoen på gulvet.
Fireåringen kjenner godt til historien om hvordan hun og broren Arne Magnus (1) kom til verden. De to barna fra Ulvsvåg i Hamarøy i Nordland er begge en del av statistikken som viser at antall ufrivillige fødsler utenfor sykehus er nesten doblet de siste 30 årene.
I samme tidsrom har antallet fødeinstitusjoner blitt kraftig redusert i Norge. I 1972 fantes det 158 fødeinstitusjoner mot 51 i dag.
– Det er over 20 mil til nærmeste sykehus, så de som bor her vet at de risikerer å føde på veien, forteller mamma Mette Fagervik (32), mens hun løfter en småforkjølet ettåring opp på fanget.
Etter at den lokale fødestua ble lagt ned i 2011, er Kristin Elsbak er den eneste faste jordmoren i de tre kommunene Hamarøy, Steigen og Tysfjord – som hvert år har rundt 50 fødsler.

Dobling på 30 år

I statistikken til Medisinsk fødselsregister er Mette Fagerviks fødsler registrert som «uplanlagte fødsler utenfor institusjon». Hvert år opplever rundt 400 kvinner å føde før de når fram til sykehus.

Hanne Charlotte Schjelderup, leder Jordmorforbundet
BRYTER MENNESKERETTIGHETER: Jordmorforbundet NSF mener myndigheter med sin sentralisering og nedbygging av fødetilbudet bryter kvinners grunnleggende menneskerettigheter. – Vi har ikke råd til å sette mor og barns helse i spill med for store avstander, og for få jordmødre ansatt både i kommuner på landets største fødeklinikker, sier Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet.

Ifølge en studie fra 2014 er denne risikoen doblet i løpet av de siste 30 årene. I de mest utsatte fylkene Finnmark og Sogn og Fjordane er risikoen for å føde før du rekker fram femdoblet.
Dette er en utvikling leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet NSF liker svært dårlig. Hun mener fødselsomsorgen i Norge er blitt redusert til en minimumstjeneste over hele landet.
– Norske kvinner burde slippe å føde i ei grøft. Vi setter mor og barns helse i spill med for store avstander, og for få jordmødre ansatt både i kommuner på landets største fødeklinikker, mener hun.
Mette Fagervik fikk med seg jordmor i ambulansen. Det er det ikke alle som gjør. Schjelderup forteller at mange ikke har kvalifisert fødselshjelper til stede, og må føde uten noen som kan håndtere komplikasjoner.
Satt på spissen, mener hun det er grunn til å spørre om kyr har bedre vern enn landets fødende.
Landets jordmødre får støtte fra forskere i Bergen, som har studert samtlige fødsler i Norge gjennom 11 år. Rapporten viser at kort reiseavstand er en viktig faktor for trygge fødsler.
Studien viser også at risikoen for at barnet dør under eller like etter fødselen øker ved «uplanlagt fødsel utenfor institusjon» sammenlignet med institusjonsfødsler, også for fødsler til termin.
Les mer om Blålysbabyene hos NRK