Hopp til hovedinnhold


AMK-sentralen har fått tre klager

Hittil i år har amk-sentralen i Østfold fått inn tre klager. Det ble sendt ut ambulanse i alle tre sakene det har kommet klage i. Og sakene har ikke fått medisinske konsekvenser.

Hittil i år har ambulansetjenesten i fått inn tre klager. Det ble sendt ut ambulanse i alle tre sakene det har kommet klage i. Og sakene har ikke fått medisinske konsekvenser, skriver Moss Avis.

Bakgrunn: Nektet ambulanse to ganger

Les også: Nasjonalt verktøy måler hastegrad for ambulanse

- I den første saken, handlet det om hvilket behandlingsnivå pasienten ble sendt til. Den andre saken omhandlet flytting av en pasient, men her ønsker jeg ikke å gå i detalj omkring hva klagen inneholdt. Den tredje klagen omhandlet hvilket hastegrad AMK-sentralen hadde vurdert det til, forklarer Frøyset.

Det er sykepleierne på AMK-sentralen som til enhver tid vurderer hastegraden når ambulansene skal rykke ut. I andre tilfeller er det lege eller fastlege som gjør denne vurderingen.

- Her bruker sykepleierne Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, og i de aller fleste tilfellene er disse vurderingene uproblematiske. Vi får mellom fem og ti klager i løpet av et år. Og med tanke på at vi gjennomfører 31 000 oppdrag i året, så er ikke dette mye, fortsetter han.

Han sier videre at mange av klagene går på ventetid, og måten pasienter eller pårørende blir møtt på av ambulansepersonellet.

Les mer om saken i Moss Avis