Hopp til hovedinnhold
AMK Førde. Illustrasjonsfoto: Live Oftedahl


AMK fikk 22. juli-kritikk – ny AMK først klart i 2022

AMK-sentralene kunne ikke avlaste hverandre under terroren på Utøya.

Nå har sykehusene brukt nesten en halv milliard kroner på å kjøpe ny programvare. Systemet skal prøves ut om to år, skriver Dagens Medisin.

Sykehusenes 16 AMK-sentraler har som oppgave å ta imot nødanrop som ringes inn på 113 og å koordinere ambulanseoppdrag.

Over tid har imidlertid de ansatte ved AMK-sentralene slitt med gamle IT-systemer som svikter. Feil har blant annet gjort at systemene settes ut av spill og at operatørene må bruke telefon.

Det har også vært et problem at AMK-sentralene ikke har kunnet avlaste hverandre. Dette var et tema i 22.juli-kommisjonens rapport og i Helsedirektoratets læringsrapport etter terrorhendelsene.

Da et skred av innringinger kom inn til AMK, var det ikke mulig å dele byrden på flere AMK-sentraler. Det er heller ikke mulig i dag, ni år senere, men en nylig inngått kontrakt om ny programvare skal løse problemene.

Ny kontrakt

Den 29. oktober i år inngikk de fire regionale helseforetakene en avtale med Locus Solutions AS om kjøp av ny programvare til alle AMK-sentralene.

Avtalene som er inngått med Sandefjord-firmaet Locus Solutions er på til sammen 479 millioner kroner, får Dagens Medisin opplyst.

Firmaet har blitt tildelt både kontrakt om å levere programvare på 362 millioner kroner og levering av kartfunksjoner til 117 millioner kroner, med selskapet Geodata AS som underleverandør. Avtalene har en beregnet varighet på 12 år.

Avtalen som er inngått er innebærer imidlertid ikke at programvaren tas i bruk over natten. Første pilotering av programvaren starter høsten 2022.

Senest i februar i år var Oddbjørn Hagen, daværende leder på AMK Oslo, nå fagleder for prosjektet med å anskaffe ny programvare, ute i TV2 og etterlyste fortgang i innføringen av nytt system.