Hopp til hovedinnhold
Ambulanse. Illustrasjonsfoto: Live Oftedahl
Ambulanse. Illustrasjonsfoto: Live Oftedahl


Ambulansetjenesten ut mot Høie

Tillitsvalgte i ambulansetjenesten mener helseminister Bent Høie ikke erkjenner at det er en krevende situasjon på stappfulle sykehus. Det benekter helseministeren – og krever samtidig økt transportkapasitet, skriver VG.

Siste: OUS gjennomgår historikken til 700 pasienter etter VG-avsløringen

Bakgrunn: Midt på natten fraktes syke eldre hjem fra sykehus

Det siste halvåret er det kjørt minst 393 turer med pasienter over 74 år ut fra sykehus mellom klokken 22.00 og 07.00.

Helseministeren sa forrige uke til VG: «Selv om det er fullt på et sykehus, så kan det ikke være sånn at man ikke kan gi pasienten en seng over natten. Da får en heller akseptere at en har en pasient liggende på akuttmottaket eller på en korridor. For det er et bedre alternativ enn å vekke folk opp midt på natten.»

Dette provoserer tillitsvalgte i ambulansetjenesten:

– Min opplevelse er at Bent Høie fremstår som handlekraftig i VG og krever stans. Men han erkjenner ikke hvilken krevende situasjon sykehuset er i. Den dagen han sa dette i VG, hadde sykehuset 61 pasienter mer enn det er kapasitet for, og ledelsen kalte inn til ekstraordinært møte, sier Marius Bjørndalen som er foretakstillitsvalgt for Fagforbundet ved Sykehuset Østfold.

Mer: Helseministeren skyver ansvaret fra seg

Innlegg fra tillitsvalgt i ambulansetjenesten: Nattransportavsløringen – helseministeren må ta ansvar! 

Tidligere: Høie vil ikke lage instruks mot natt-transport – får hard kritikk

Helse Møre og Romsdal: – Vi kjenner oss ikke igjen i statistikken

Helseminister Bent Høie sier på sin side:

– Jo, jeg erkjenner situasjonen. Men man må se på årsaken til at pasientene blir liggende. Det er ikke er bygd opp nok kapasitet til å transportere pasienter ut på dagtid. Sykehusene må ha flere hvite pasienttransportbiler som kan bidra til at pasienter kjøres hjem fra akuttmottaket når ting er avklart. Det er ledelsens oppgave å øke transportkapasiteten.

Høie mener at pasienter som er avklart i akuttmottaket, må raskere ut med økt transportkapasitet.

– Er det helt umulig og de må ligge over natten, skal det ikke være et handlingsalternativ å vekke pasienter og sende dem hjem på natten, fortsetter Høie.

– Er det en sammenheng mellom nattransport og kapasitet på sykehuset?

– Kapasitet på sykehuset kan ikke være en unnskyldning for nattransport. Jeg forstår at det er kapasitetsutfordringer, blant annet i Østfold, der akuttmottaket er bygd for lite. Det jobbes det med å løse, sier Høie.

Thomas Renngård er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet ved Prehospital klinikk, Oslo universitetssykehus. Han mener natt-transportene er en bivirkning av en villet politikk.

– Liggedøgn skal ned og sykehusene har for lav kapasitet. På et tidspunkt må pasienten ut. Vi ser at kommunene som mottar pasientene vi transporterer fra sykehusene, hverken har ressurser eller kompetanse som skal til. De stoler ofte ikke på egne vurderinger og sender pasienten til sykehuset for å få bekreftelse fra en lege der. Dette er ikke så enkelt som å helseministeren vil ha det til, sier Renngård.

Han forstår ikke hvordan «store sykehjem med multisyke gamle pasienter i tre etasjer», kan drive uten krav om lege i bakvakt døgnet rundt.

Les mer om saken hos VG