Hopp til hovedinnhold


Ambulanseforum nr. 5 2019 - slik håndterer du hypotermi

Dette nummeret tar deg med på ambulansekapringen i Oslo, til MountainLabs hypotermiforskning, til Finland og England. Det blir også et intervju om hjemmevaktsordningen i Nordlandssykehuset. Sniktitt på artiklene her. 

Leder

Ambulanseforum lanserer ny nettside over jul. Privatabonnenter på tidsskriftet vil få tilgang til både tidsskrift på papir og pluss-sidene på vår nye nettside til nesten samme pris. Abonnementer er viktig for oss, så hvis du vil følge med på norsk prehospital akuttmedisin fremover - bli abonnent!

Tall som teller

Hva viser statistikken over oppdrag og konsultasjoner i ambulanse-, legevakt- og luftambulansetjenesten?

Øyeblikket: Dramatisk ambulansekapring i Oslo sentrum

Tirsdag 22. oktober ble en ambulanse tilkalt til en trafikkulykke på Torshov. En bil lå på taket i et gangfelt. Tilsynelatende var det et vanlig oppdrag. Det viste seg fort at det var det ikke.

Innlegg: Nødrop fra Sørlandet

Bjørn Kristiansen, paramedic ved Sørlandet sykehus (SSHF), etterlyser en nasjonal standard for resertifisering av ambulansepersonell. I SSHF resertifiseres ambulansepersonellet hvert tredje år med langt strengere betingelser enn hos andre helseforetak.

Hjemmevakt i Nordlandssykehuset: Lik arbeidsgiver, ulik vaktordning

Odd-Bjørnar Fjellvang i Bø og Janne Dahl jobber i samme ambulanseområde, men bare én har hjemmevakt. Det påvirker økonomi, pasientsikkerhet, faglighet og reell responstid.

Konferering som ikke ødelegger for pasientbehandlingen

– Vi har noen utfordringer når det gjelder tiden vi bruker til konferering med leger inne på sykehuset, sier Kristine Gudim, medisinskfaglig rådgiver for den prehospitale tjenesten i Sykehuset Østfold. Derfor har de laget en film som viser begge sider av en konferering.

Seleksjon i ambulansetjeneste: Erfaringer fra Vestre Viken

Legebil 626 er stasjonert ved Drammen ambulansestasjon. Høsten 2018 ble det besluttet å gjennomføre en seleksjonsprosess i forbindelse med ansettelsen av paramedisinere i faste stillinger på enheten.

Utenriks: I grenseland

I finske Lappland har ambulansedistriktet egen innsatsleder, nødnett i verdensklasse og ansatte med lang utdanning. Med kun ett helikopter og lange avstander, verdsettes samarbeidet med Norge.

Noe å lære av: Hvordan forebygge hverdagshypotermi?

Aksidentell hypotermi forekommer like gjerne på en varm sommerdag som i minus 20. Studier rapporterer om opptil tre ganger økt dødelighet hos hardt skadde som er hypoterme enn tilsvarende skadde som er normoterme.

MountainLab og feltforskning på hypotermi

Hvor farlig er det å bli kald? Når skal kalde pasienter til akuttsykehus og når til traumesenter? Skal man klippe eller ikke klippe av våte klær? Er aktiv varming bra?

Derfor blir pasienten kald og slik pakker du inn pasienten

Pasienten mister varme på fire måter: Ved stråling, fordampning, strømning og ledning. Den ideelle innpakningen av pasienten forhindrer alle former for varmetap: Fordampning, strømning og ledning. Stråling unngår man om pasienten har noe på seg.

Ingen er død før de er varm og død

Flere har overlevd med en kroppstemperatur på 12-13 grader etter langvarig gjenoppliving, uten varige mén.

Kahoot om hypotermi

Fra livepodkast i Tromsø hvor ingen fikk full score. Lykke til!

Akutthjelp - ingen erstatning for ambulanse

Ni år etter akutthjelper-prosjektet ble startet, øker antallet brannfolk og frivillige som redder liv. I Máze bidrar de også med lokalkunnskap og samisk.

Stasjonen vår: Engelsk ambulansehverdag

– Vil du ha en kopp te? Trolig et forutsigbart spørsmål på morgenkvisten på en engelsk ambulansestasjon.