Hopp til hovedinnhold


Ambulanseforum nr. 4 2017 - Når oppdraget går galt

Dette nummeret handler mye om å gjøre feil og feilvurderinger. Hvordan føles det å havne i en tilsynssak og å bli gransket av helsetilsynet?  

Ønsker du å abonnere? Sjekk her!
I dette nummeret setter vi også på dagsordenen kvalitetssikring i ambulansetjenesten. En mastergrad har undersøkt hvordan personell trenes, sertifiseres og resertifiseres i tjenestene, og finner ikke nødvendigvis samsvar mellom opplæringen og jobbvirkeligheten der ute. Vi blir også med to paramedics i Seattle på jobb, og vi besøker stasjonen Reine i Lofoten.

Leder

Hvordan kan vi lære av hverandres feil og hvordan tar vi vare på medarbeidere og kollegaer når et oppdrag gikk galt? Les om «shuntsviktsaken» og portrettet i midten for å lære mer. Les om strukturert handover. Og psykiater Anne Kristine Bergem forteller om en gang hun gjorde feil og lærte av det.

Etterlyser empatitrening

Ferdighetstrening i empati for AMK-operatører og større interesse for pasientens livsverden hos helsepersonell. Dette står på ønskelista til to helsekommunikasjonseksperter som deler kunnskapene på årets konferanse.

Lytt!

God kommunikasjon er grunnmuren for god pasientkontakt. Britisk forskning viser at i en av fem konsultasjoner
er pasient og behandler på helt forskjellige planeter.

På dagsordenen: Mastergrad om kvalitetssikring i ambulansetjenesten

– Alle ambulansetjenestene driver med kvalitetssikring av yrkesutøvelsen, men de gjør det på forskjellig vis og har forskjellig forståelse, forteller Carl Robert Christiansen.

Er standardisering løsningen?

Prosedyre, retningslinje, protokoll, instruks, veileder eller tiltakskort – vi har dem alle sammen,
men hjelper de?

Reportasjen: Seattles superparamedics

Seattle er på størrelse med Oslo og er kjent for å ha den høyeste overlevelsen etter hjertestans i verden. Her jobber det litt under 70 paramedics på sju ambulanser. De dekker hele byen. Vi ble med Becky og Dave på jobb for å se hvordan de jobber.

Hvordan øke overlevelsen til hjertestanspasienter

Et kjapt internettsøk på pit crew CPR eller high quality CPR gir mange treff. Hva innebærer begrepene egentlig? Og hvorfor bør vi merke oss dem?

Derfor må ambulansepersonell være gode på blødningshåndtering

«Penetrerende traumer dreper raskt. Rask og effektiv undersøkelse og aggressiv blødningskontroll er viktig for å redde liv.»

Portrettet: Dette lærte jeg av advarselen

Paramedic Thomas gjorde en feil på et oppdrag. Klagesaken og advarselen ble en voldsom personlig belastning, men den lærte ham også enormt mye.

– Trengs plan for regelmessig oppfølging

– Min erfaring er at tilsynssaker alltid oppleves som veldig ubehagelige, og at nærmeste familie, eller de som
er rundt, ikke skjønner hvordan det oppleves. Alle som går gjennom slike saker synes det er forferdelig, men ingen tror at andre har det på samme måte.

Psykiaterens spalte: Det er menneskelig å feile

Noen feil er små og ubetydelige. Andre feil er store med dramatiske konsekvenser. I helsevesenet kan det å gjøre feil i verste fall koste liv.

Når overføringen svikter og noen dør

En 16 år gammel gutt døde som følge av en rekke uheldige faktorer som førte til et fatalt tidstap. Statens helsetilsyn konklusjon i tilsynssaken markerer tydelig hvilket ansvar man har som ambulansearbeider – selv om man har konsultert med lege.

Strukturert overføring - en løsning?

Det finnes masse forskning på standardiserte metoder for overføring av pasientansvar. Er det noe norske helseforetak bør vurdere for å trygge pasientsikkerhet?

TEST DEG SELV: Nyere norsk ambulansehistorie

Kjenner du din historie? Her er noen spørsmål om grunnleggende norsk ambulansehistorie og viktige årstall. Ta testen her.

«Luksus-SUV-ambulansen»

Den blir kalt «Luksusambulansen» og «drømmeambulansen» og er bygd på Volvo XC90. Nilsson Special Vehicles faser ut Volvo XC70 og har valgt Volvos flaggskip som sin nye ambulanseprototype. Listeprisen ligger litt under 1,7 mill.

Kronikern: Lite er gratis - heller ikke traumeplanen

Da har helseforetakene blitt enige. Det er signert en enhetlig plan for hvordan vi skal håndtere traumer i hele Norge. Selvfølgelig kjempebra, men jeg frykter noen skjær i sjøen underveis her.

STASJONEN VÅR: Lofoten kaller!

– Velkommen til Reine, verdens vakreste arbeidsplass, smiler Anne Jorid Gjertsen (48) og Camilla Wejdemar (38)