Hopp til hovedinnhold


Ambulanseforum nr. 2 2012

Sommer kommer! Vårnummeret av Ambulanseforum har gått i trykken. Våren er tid for utvikling og endring; nye ting som spirer og gror. Det er et gjennomgangstema i dette nummeret. Utgaven er for øvrig en fullstendig rettsakfri sone. Sjekk sakene her.

Sommer kommer! Vårnummeret av Ambulanseforum har gått i trykken. Våren er tid for utvikling og endring; nye ting som spirer og gror. Det er et gjennomgangstema i dette nummeret. Utgaven er for øvrig en fullstendig rettsakfri sone. Sjekk sakene her. 
Abonnere på Ambulanseforum? Sjekk her! 

Lønnsom ærlighet?

Leder: Politiet har fått avdekket behov, og får større bevilgninger etter den 22. juli. Helsevesenet fortsetter derimot omtrent som før.

Mange skadde - manglende utrykningskjøretøy

Burde man dedikere egne multifunksjonelle kjøretøyer til masseskadescenarioer, som andre europeiske land?

En psyk dag på jobb

Bli med på ei heftig vakt på den psykiatriske ambulansen i Bergen, og les om status for prehospital psykiatri andre steder i helse-Norge.

 

Quiz - farmakologi

Ambu 11 på Lukas videregående skole i Malvik har laget en liten farmakologiquiz. Ta testen her! Lykke til!
 

Klarere krav

I 2010 ble det en stor debatt i det norske ambulansemiljøet da det ble kjent at ny praksis åpnet for at sykepleiere kunne søke om autorisasjon som ambulansearbeider, uten å ha gått opp til fagprøve. Nå har SAFH gjort retningslinjene klarere, og antallet autorisasjoner har sunket.

Uholdbare forhold i Bodø

Da ambulansepersonellet i Bodø fikk en akuttur, ville ikke bommen de må gjennom for å komme seg ut av sykehusområdet åpne seg. De måtte bruke ambulansen som rambukk. Det er bare én hendelse i rekken av ting som gjør at ansatte i ambulansetjenesten ikke føler at arbeidsoppgavene eller arbeidsmiljøet til ambulansetjenesten blir tatt på alvor.

Blåser i overtidsregler

En fast ansatt i ambulansetjenesten til Nordlandssykehuset (NLSH) er registrert med over 1000 timer overtid i 2011 i sykehusets overtidssystem. Vedkommende er bare en blant flere faste ansatte i ambulansetjenesten med uhyggelig mye overtid registrert i fjor.

 

Mot lysere tider? På nødmeldekonferanse

Helsedirektoratet inviterte til konferanse om nødmeldetjenesten i Tromsø i mars under oppfordring om å snu litt på hodet og se andres perspektiv. Klarte man det?

Kongens fortjenestemedalje

Hallvard Liseth ble i mars hedret med kongens fortjenestemedalje i sølv for sine 51 år i ambulansetjenesten.

 
 

Brev til helseforetakene

Ulykkesgruppa for ambulanser anmoder helseforetakene om bedre plassering av tungt utstyr i ambulansene etter å ha analysert flere ambulanseulykker.

Usikker ventetid for prehospitale pasienter

Hva kan vi gjøre for å trygge dem før ambulansen ankommer?

 

Bygger kompetanse for ambulansearbeidere

Høgskolen i Lillehammer (HiL) har siden 2002 vært den viktigste aktøren når det gjelder kompetansebygging for ambulansearbeidere. Det tolvte kullet startet opp i januar 2012.

På redningsseminar

Nødnettutbyggingen er vel og bra, men trengs det også andre verktøy for å dele informasjon og optimere samhandlingen ved kommende katastrofer?
 

Barnemishandling og omsorgssvikt

Hva er barnemishandling? Hvordan oppdage det? Hvilke skader er mistenkelige? Når skal man melde fra? Fagartikkelen av rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen gir svar på dette og mer.

Akutt sulten!

Kokebok for ambulansepersonell: "Som makkere gjennom flere år har vi spist oss gjennom det som fins av subs, bensinstasjonpølser, ferdigsmurte knekkebrød og boller." Nå er de litt lei, og vil gjerne både ha og spre inspirasjon: Hva er din superoppskrift på jobb? «Akutt sulten» ønsker ditt bidrag!

Intensiv akuttmedisin

Årets Skandinavisk Akuttmedisin (SAM) gikk av stabelen på Gardermoen 20-21. mars. Denne gangen hadde de valgt å ha tre parallellsesjoner. Foreleserne hadde gjerne 15 minutter til rådighet hver. Nå kan vi ikke skryte av å ha fått med oss halvparten en gang.

 

Nødnett i helsetjenesten: Samhandling

Hvordan er det tenkt å fungere og hva regulerer mulighetene våre? Denne artikkelen handler om samhandling mellom leddene i akuttkjeden og akuttnettverket.

 

Kroppens skjulte intelligens

Kroppens skjulte intelligens utfordrer skolemedisinens uvitenskapelige avvisning av alternativ behandling, og dens manglende evne til å sette kropp og sinn i sammenheng med hverandre. Trengs en ny integrert medisin orientert mer mot helbredelse enn sykdom?

 

Frivillighetens far

Etter 40 år dedikert Norske Redningshunder ble Ole A. Moen overrasket med Kongens fortjenestemedalje i gull på 70-årsdagen. Men «frivillighetens far» klarer ikke legge redningshundarbeidet på hylla, tross sviktende helse og pensjonisttilværelse.

Takk for livet!

En dramatisk opplevelse som ble til dikt: Ambulansepersonell blir alltid glade når pasientene husker dem som en del av kjeden som reddet livet deres.

 

Trygg ledelse og engasjerte fagutviklere

UNNs ambulansetjeneste strekker seg over hele Troms, og nord i Nordland. Fra ytterpunkt til ytterpunkt er det 50 mil – de dekker altså hele Trondheim-Oslo. Hvordan styre kompetanseutviklingen i et så stort område?

Veilederbilen i Trondheim

– Jeg har opplevd folk som har kommet løpende ut av prøverommet gråtende. Hva gjør du da? Det står ikke i stillingsbeskrivelsen.

 

BEST når det gjelder

– Skal dere gi en så dårlig luftvei til en barnelege? sier Torben Wisborg indignert. Vi går gjennom 30 år av anestesilegen og traumekoordinator i Helse Nord sitt liv.

Gammeltida

Fra AF nr. 2. 1992: På eget initiativ startet Anestesiavdelingen ved sykehuset opp sin egen «Ambulanseskole» for to år siden. – Det er dokumentert at akutthjelp som ytes tidlig har stor effekt på hvordan det går med pasienten, sier overlege Sven Erik Gisvold, ved Anestesiavdelingen.

Ledelse på store hendelser

Det debatteres hvordan man skal organisere skadesteder i fremtiden. Innad i Norsk Luftambulanse (NLA) foreslås en organisering der lederfunksjoner flys ut med helikopter, skriver Kronikern, som er skeptisk til forslaget.

I midtens rike: Ambulansestasjonen på Gjøvik

Har de Norges fineste ambulansegarasje?