Hopp til hovedinnhold


Ambulanseforum nr. 1 2015

Årets første nummer av Ambulanseforum handler mye om pasientsikkerhet, egensikkerhet og forventninger til nødetatene fra publikum. Hvite biler, døgnvakter og endringsledelse er også temaer. 
1000-px-AF-2015-forsideØnsker du å abonnere? Sjekk her

Leder

Fremdeles er det mange som ikke er sikre på hva den nye, tverretatlige prosedyren for pågående livstruende vold (Plivo) innebærer for prehospital tjeneste. Prosedyren vil inneholde endringer som vil sette høyere krav til etatenes tverretatlige samarbeid. Planen er at nasjonale instruktører skal lære opp regionale instruktører som igjen skal lære opp lokale instruktører.

Manglende krav til hvite biler

– Det må stilles klare krav, sier Ola Yttre, leder i Ampy. Helsedirektoratet, Akuttutvalget og ny akuttforskrift ønsker å løse ambulansetjenestens kapasitetsproblemer og samtidighetskonflikter ved å åpne for transportambulanser, men uten å nevne spesifikke krav blir det frislipp, mener Yttre.
– Vi er positive til hvite biler, sier Atle Holberg Frey i Fagforbundet. – Vi er så få ambulansearbeidere her i landet at vi må se på andre løsninger.
Senioringeniør i Statens Vegvesen, Stein Erichsrud, anbefaler at helseforetakene blir enige om en enhetlig standard.

I trygge hender

– Pasientsikkerhet og kvalitet er grunnsteiner i pasientens helsetjeneste, sa helseminister Bent Høie. «Vi er 220 000 helsearbeidere i Norge. Gjør vi én eller flere feil i året blir det mange feil til sammen», sa helsedirektør Bjørn Guldvog. Hva tenker sentrale myndigheter og ledere i helseforetakene om pasientsikkerhet, ledelse og endringer for å øke kvalitet?

Pris for åpenhet

– Det er ingen tvil om at vi må publisere skadetall. Vi må bygge tillit - også ved å fortelle hva vi gjør feil, sa Barthold Vonen, viseadministrerende direktør i Nordlandssykehuset på konferansen I trygge hender.

Endringsaktivisme

Endring er tøffe greier. «Er ikke alt bra som det er?» Helen Bevan, sjefsendringsagtent i National Health Service (NSH) i Storbritannia, tok oss med på en reise i endringsledelse på konferansen I trygge hender.

Hvordan redusere dødelighet?

En punktliste.

Quiz - hodeskader

200 per 100 000 innbygger blir lagt inn med hodeskader i Skandinavia hvert år. Dødeligheten er fem per 100 000 i Nord-Amerika og ni per 100 000 i Storbritannia. Dødeligheten øker om pasienten over- eller underventileres, derfor er stødig lufthåndtering viktig. Ta quizen her!

Dei raude heltane

22. juli 2011 utsette sivile seg for større risiko enn redningspersonell, og enkelte sat att med ei svekka tillit til dei uniformerte. No skal nye retningslinjer gje brann- og ambulansemannskap større mulegheiter til å gripe inn i valdssituasjonar.

ESPA

Jarle Johannessen, ambulansearbeider i Helse Bergen, har utviklet et kurs i Egensikkerhet og Prehospital Aggresjonsforståelse (ESPA) hvor fokuset er forebygging, risikovurdering og håndtering av trusler og vold.

En ultimat ambulansetjeneste

Dubai, den største byen i De forente arabiske emirater, har en mangfoldig og fargekodet ambulansetjeneste.

Hvordan brukes ambulansejournalen?

Nordlandssykehuset og Østfolds ambulansetjeneste jobber med piloter på elektronisk pasientjournal. Hva tenker man om journalen i de andre tjenestene?

Avvikshendelser

Den 1. juli 2012 ble innmeldinger av alvorlige avvik, såkalte 3-3-meldinger, flyttet fra helsetilsynet til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Hvordan fungerer det?

Fra straff til læring

Målet med innrapporteringen til Kunnskapssenteret er å endre meldingskulturen i norsk helsevesen. Heller enn å tenke at noen skal straffes for feil, ønsker man å se feil som et potensial for læring.

Ulike meldekulturer

Åpenhet er viktig om man vil ha en god kultur for pasientsikkerhet. Ambulanseforum har samlet tall fra de ulike ambulansetjenestene som viser store geografiske ulikheter på meldefrekvensen.

Tufta på engasjement og knappe ressurser

Gulen og Masfjordens brannvesen fikk økt motivasjon etter at de ble med i ordningen «Mens du venter på ambulansen».

Bør ikke rammes av represalier

En ambulansesykepleier som er trøtt må ha rett til å gi fra seg bilnøklene uten å risikere represalier fra arbeidsgiver, mener Jörgen Lundelvs, dosent i sosialt arbeid ved Gøteborgs universitet og dosent i trafikkmedisin ved Umeå universitet.

Mannesyke eller damesyke

Kronikern begynner å lure på om menn bør kvoteres inn i ambulansetjenesten.

Gammeltida

Utdrag fra artikler fra de siste 40 årene: 1975: Til dags dato er det ikke noe krav til utdannelse av de som betjener ambulansene - det er kun et ønske om at personellet har 20 timers førstehjelpsopplæring.

Vaktskifte på Stryn

Ambulansestasjonen på Stryn holder til i Røde Kors sitt svære bygg. Rett rundt hjørnet for stasjonen er en gedigen ølfestival i emning den dagen vi er innom.