Hopp til hovedinnhold


Ambulanseforum 2016 - PPT-foredrag

Her ligger flesteparten av foredragene. Noen av Møt eksperten-sesjonene og workshopene var såpass hands on at det ikke er naturlig å legge ut noen Powerpointer fra dette. 

Dette gjelder Møt eksperten-sesjonen om ultralyd, akutt EKG-tolking, kollegastøtte, vurderingskompetanse, ulike case med traumepasienten og nye skandinaviske retningslinjer i prehospital luftveishåndtering. Det samme gjelder HLR-workshopen, spinal stabilisering, leiring av traumepasienten, den vanskelige luftvei og hvordan redde ryggen din.

Møt eksperten mandag

Sikkerhet ved store arrangementer (pdf) 
Tore Drtina, seniorrådgiver i DSB
Hva er DITT våpen mot resistente mikrober? Smittevernrutiner i ambulansetjenesten (pdf)
Ann Iren Kjønnøy og Anita Wang Børseth, smittevernrådgivere i Helse Midt-Norge

Møt eksperten tirsdag

Barn; kjennetegn på omsorgssvikt og mishandling (pdf)
Nina Kynø, Phd, intensiv- og barnesykepleier
Egensikkerhet på eller ved arbeid på høyhastighetsvei (pdf)
Arve Hermansen, politioverbetjent og innsatsleder Øst politidistrikt
Pasientsikkerhetsarbeid satt i system (pdf)
Anne Cathrine Braarud, Ph.D., avdelingsoverlege Prehospital klinikk OUS

Traumenytt

Spinal stabilisering - hva betyr ny nasjonal prosedyre i praksis (pdf)
Thomas Hansen, ambulansearbeider/sykepeier UNN
Hva betyr avstand til sykehuset for den alvorlig skadde pasienten? (pdf) 
Line Knudtson, medisinstudent Tromsø
Nasjonal prosedyre for behandling av alvorlig nedkjøling (pdf)
Øyvind Thomassen, anestesilege Haukeland, Helse Bergen

Prehospitalt samarbeid

Legevaktslegen i prehospital akuttmedisin?! (pdf)
Emil Iversen, AMK-lege OUS - LV-lege Asker og Bærum
Prehospitalt samarbeid (pdf)
Geir Jøran Sara, ambulansearbeider i Alta, Finnmarkssykehuset

Barn

Skader og dødsfall hos barn - omsorgssvikt eller naturlig? (pdf) 
Torleiv Ole Rognum, professor dr med, rettspatologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Pasientsikkerhet

Shuntsvikt med døden til følge - hvem har ansvaret? (pdf)
Anne Cathrine Braarud, Ph.D., avdelingsoverlege og leder for pasientsikkerhetsutvalget Prehospital klinikk OUS

Nødmeldetjeneste

Samarbeid mellom AMK og ambulansetjenesten  - hva er ideell organisering? (pdf)
Olav Østebø, ass ambulanseleder Helse stavanger
Kvalitetssikring av ambulanseoppdrag med lav hastegrad - kan man trygt skille ut oppdrag til «hvite biler» (pdf)
Eystein Grusd, paramedic OUS og masterstudent Institutt for helse og samfunn UiO
Framtidig organisering av AMK - sentrale elementer i HODs utredning (pdf)
Håkon Gammelsæter, seniorrådgiver Helse- og omsorgsdepartementet

Ambulanseutdanning

Nasjonal bachelor paramedic (pdf)
Elisabeth Jeppesen, nasjonal arbeidsgruppe
Bachelorutdanning ambulansefag - hvorfor? (pdf)
Bjørn Jamtli, seniorrådgiver Avdeling for medisinsk nødmeldetjeneste Helsedirektoratet
Videreutvikling av ambulansefaget (pdf)
Olav Østebø, nestleder faglig råd for helse- og oppvekstfag (FRHO), ass. ambulanseleder/beredskapskoordinator Helse Stavanger

Medisinsk nytt

Prehospital håndtering av akutte psykiatriske pasienter (pdf)
Hege Topstad, prosjektleder Helse Sør-Øst og Sykehuset i Vestfold
Prosjekt slagalarm ved Nordlandssykehuset - prehospitale minutter teller (pdf)
Ida Bakke, lege Nordlandssykehuset
Behandling av akutt sepsis. Erfaringer fra forskning og klinikk (pdf)
Erik Waage Nielsen, lege og forsker Nordlandssykehuset

Håper noe av dette kan brukes, og at du som var der hadde en fin konferanse!