Hopp til hovedinnhold
Smertelindring og hvilke medikamenter som brukes til smertelindring i ambulansetjenesten varierer mellom helseforetakene. Foto: Fagforbundet


Ambulansearbeider dømt til fengsel for morfinunderslag

Mannen forklarte at de manglende morfinampullene skyldtes svinn og dårlig journalføring, men ble ikke trodd av lagmannsretten.

Tiltalen for grovt underslag gjelder en periode på drøyt seks uker i 2019, der en kontroll avdekket at det manglet 92 morfinampuller, melder nettavisen Rett24.

Etter at ambulansearbeideren måtte slutte i jobben som følge av anklagen, falt morfinforbruket på den aktuelle stasjonen til rundt én tredel av hva det hadde vært i månedene før.

«Lagmannsretten er ikke kjent med tilsvarende eller liknende saker som kan gi veiledning for straffenivået.

Det er imidlertid tale om et ikke ubetydelig omfang, noe som også underbygges av stasjonens forbruk av morfin i perioden etter at A ikke lenger var i arbeid», skriver Borgarting.

Mannen ble frikjent i Oslo tingrett, men blir i lagmannsretten dømt til 60 dager ubetinget fengsel.