Hopp til hovedinnhold


Ring ulykkesgruppa på 33 13 35 05 ved ambulanseulykker

- For å få en oppfatning om antall ulykker og omfang, ønsker vi å bli varslet om alle ulykker med ambulanser involvert hvor det har vært personskader og/eller alvorlige karosseriskader, sier en ny ulykkesanalysegruppe. Det døgnåpne nummeret er 33 13 35 05.

– For å få en oppfatning om antall ulykker og omfang, ønsker vi å bli varslet om alle ulykker med ambulanser involvert hvor det har vært personskader og/eller alvorlige karosseriskader, sier ulykkesanalysegruppen. Det døgnåpne nummeret er 33 13 35 05.
140rundveltambulanse
Les også: Når ulykken er ute og ambulanse involvert
Fra og med 1. februar 2009 er det oppnevnt en nasjonal ulykkesanalysegruppe, som skal ha fokus på hva som skjer i kjøretøyet når en ambulanse blir utsatt for skade.
Det er spesielt viktig å kartlegge hvordan båremateriell, utstyr, pasient og personell er sikret, slik at man kan legge et grunnlag for forbedringer.
For å kunne danne ett grunnlag for dette er det viktig at gruppen får mulighet til å se på ulykker der hvor det har vært større materielle skader på ambulansene, og i de ulykker der det har vært personskader.
Døgnbetjent beredskapstelefon
For at dette skal fungere må  Statens Vegvesen sin ulykkegruppe sentralt bli varslet ved ulykker.
En døgnbetjent beredskapstelefon kan benyttes - 33 13 35 05 ved evt. ulykker med ambulanser. Ambulansegruppa vurderer deretter en eventuell videre oppfølging.

Arbeidet med ulykkesundersøkelsene skal styres av Statens vegvesen, Tønsberg trafikkstasjon.

Styringsgruppa består av Klaus C. Ottersen, Tønsberg trafikkstasjon (leder), Bjørn Jamtli, Statens helsetilsyn og Erlend Sundland, St. Olavs Hospital, universitetssykehuset i Trondheim.