Hopp til hovedinnhold
Her fra legebilen i Drammen. På vakt (f.v.): Arne Wilhelm Gerricke, Mohammed Abdullahi og Espen Fjeldheim. Foto: Vestre Viken


Akuttbil i Vestre Viken blir permanent

Vestre Viken setter av midler i 2021-budsjettet til å utvide tilbudet med legebemannet akuttbil.

Dette skriver Vestre Viken på sine hjemmesider.

Fra 2016 har det vært etablert en legebemannet akuttbil på dagtid på hverdager, med området tidligere kjent som Søndre Buskerud som dekningsområde.

Bilen er stasjonert i Drammen, men kan kjøre så langt som til Hallingdal eller Numedal langt når forholdene ikke tillater bruk av helikopter. I tillegg til utrykninger brukes bilen også til transporter av intensivpasienter.

Analyser viste behov for akuttbil

Da akuttbilen ble satt inn i Vestre Viken i 2016, var det etter en modell fra Oslo. Formålet var å bedre det prehospital tilbudet. Bilen var i tjeneste fra kl. 08-16 på hverdager, med sommerstengt.

– Analyser av akuttoppdragene viste at det var behov for en akuttbil ut over det eksisterende tilbudet, sier Ann-Elin Tomlinson, avdelingssjef Luftambulanse i Vestre Viken.

Siden 2016 har akuttbilen vært i drift på prosjektbasis. Ved hjelp av koronamidler ble tilbudet i 2020 utvidet i forbindelse med pandemien. Akuttbilen ble da operativ tolv timer i døgnet, hver dag året rundt. Med tildelingen på årets budsjett blir denne utvidelsen permanent.

Akuttbilen, eller 626-bilen som den offisielt kalles, har tilnærmet samme utstyr som luftambulansen på Ål. I 2020 rykket den ut på over 1.000 alarmer og utførte nærmere 100 intensivtransporter.

Strenge krav

Bilen er bemannet med fast ansatt ambulansepersonell, mens det foreløpig ikke er noen fast ansatte leger på bilen. Den bemannes hovedsakelig med anestesispesialister, samt noen leger i spesialisering (LIS).

Utvelgelsen av personell gjøres gjennom tester der det stilles strenge krav til kandidatene. På sikt skal det også være fast ansatte leger på bilen.

– Vi jobber for at vi skal ha fast ansatte leger på akuttbilen i løpet av sommeren, sier Tomlinson.