Hopp til hovedinnhold
Dagen vekslet mellom teoretiske og praktiske oppgaver. Foto: Boel Kristin Støvern/Bygdeposten


Erfaringer med seleksjon fra Vestre Viken

Legebil 626 er stasjonert ved Drammen ambulansestasjon. Høsten 2018 ble det besluttet å gjennomføre en seleksjonsprosess i forbindelse med ansettelsen av paramedisinere i faste stillinger på enheten.

Fra Ambulanseforum nr. 5 2019. Tekst: Åke Erling L. Andersen, overlege og stipendiat (1,2,3) og Martin Samdal, lege i spesialisering og stipendiat (1,3,4,) 1. Prehospital klinikk, luftambulanseavdeling, Vestre Viken HF 2. Anestesi- og intensivavdelingen, Drammen sykehus. 3. Stiftelsen Norsk Luftambulanse, forsknings- og utviklingsavdelingen 4. Oslo universitetssykehus Ullevål, avdeling for anestesiologi. Kontaktinfo: aakand@vestreviken.no

Legeambulanse 626 ble derfor innført som et prøveprosjekt i regi av Klinikk for prehospitale tjenester, Vestre Viken HF i 2015. Prosjektet startet opp med en ordinær båreambulanse bemannet med to ambulansearbeidere og anestesilege.

Høsten 2018 ble konseptet endret, og man gikk over til liten bil (Rapid Response Car) bemannet med paramedic og anestesilege etter samme mønster som i luftambulansetjenesten.

I tillegg til ordinær tjeneste

Utstyrsoppsettet i den mindre enheten skulle dermed samsvare med hva man finner i luftambulansetjenesten. (1)

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.