Ambulansearbeidere slakter arbeidsplassen i undersøkelse: – Vi har en utfordring

Ambulansearbeidere som føler det utrygt å melde fra om avvik og kritikkverdige forhold. Mye å gjøre og liten tid til pauser og mat, samt misnøye med arbeidslokalene. Sjefen mener innbyggerne ikke trenger å bekymre seg, skriver Drammens Tidende (krever innlogging).

Travel arbeidshverdag og misnøye på ambulansestasjonen i Drammen, Vestre Viken HF. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

– Dette er ikke bra.

Det mener hovedverneombud for ambulansearbeiderne i Buskerud, Kjetil Amundsen om resultatene fra den anonyme medarbeiderundersøkelsen fra i vinter hvor 39 av 51 ansatte har deltatt.

Resultatene deles inn i poeng hvor «0» er minst ønskelig mens «100» er mest ønskelig.

Når det gjelder «engasjement», «sikkerhetsklima» og «fysisk miljø» er resultatene fra avdelingen blant de dårligste i hele Vestre Viken helseforetak.

Jevnt over ligger resultatene fra medarbeiderundersøkelsen under gjennomsnittet, sammenlignet med snittet fra samtlige avdelinger i hele helseforetaket:

HVA AMB DRM VVHF
Engasjement 72 81
Team-arbeidsklima 45 84
Arbeidsforhold 45 65
Sikkerhetsklima 68 82
Psykososialt arbeidsmiljø 49 78
Opplevd lederatferd 78 81
Toppleders rolle i pasientsikkerhetsarbeidet 59 67
Fysisk miljø 45 69
Oppfølging 43 68
GJENNOMSNITT 56 75

 

 

Enorm arbeidsbelastning

De 51 ansatte på ambulansestasjonen skal i all hovedsak dekke Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik.

Hvert år utfører de om lag 18.000 turer og oppdrag, noe som tilsvarer om lag 50 oppdrag om dagen.

I undersøkelsen scores det kun 38 poeng når det kommer til arbeidsbelastningen.

24 poeng er resultatet etter å ha spurt de ansatte om de rekker å spise og ta pauser.

– Det er til tider hektisk, men bra puls, mye interessante turer og mye utfordringer i jobben.

Det sier Fagforbundets hovedtillitsvalgt for ambulansemedarbeiderne i Drammen, Lars Kristoffersen.

Til tross for at medarbeiderundersøkelsen viser at det også er utfordringer både og med selve stasjonen, forteller Kristoffersen at de ansatte gir uttrykk for at de trives:

– Vi har mye å gjøre, men vi har det fint oss imellom. Men det er også noen som gir uttrykk for at jobben er krevende og slitsom, noe som kommer fram av medarbeiderundersøkelsen. Av og til rekker vi ikke å spise, men vi jobber i en redningstjeneste og får ikke påvirket oppdragsmengden. Når folk er i nød må vi respondere på det. Prisen kan være at vi ikke alltid får spist.

Problem over flere år

Avdelingssjef for ambulansetjenesten i Vestre Viken, Snorre Birk Gundersen, forteller at rapporten gjenspeiler noe de allerede er klar over:

– Vi har en utfordring på Drammen ambulansestasjon. Det har vi jobbet systematisk med siden 2017. Utfordringene går på arbeidsmiljøet til personellet, både når det gjelder fysiske fasiliteter, antall oppdrag og mangelfull gjennomføring av matpauser.

Snorre Birk Gundersen tror noen av årsakene til den høye arbeidsbelastningen kan skyldes at flere mennesker har behov for ambulanse og at eldrebølgen nærmer seg.

Det å få flere ambulanser er utfordrende, sier han:

– Ambulansetjenesten er en knapphetsressurs, hvor vi må tenke oss nøye om og bruke ressursene på riktig måte for å gi et best mulig tilbud til befolkningen.

Tall Drammens Tidende har fått, viser at sykemeldingsfraværet på ambulansestasjonen i Drammen var på 13,1 prosent i 2018.

Gjennomsnittet for ambulansestasjoner i byer som Drammen kan sammenlignes med, var på 7,8 prosent.

Føler det utrygt å melde avvik

Hovedverneombud for ambulansearbeiderne i Buskerud, Kjetil Amundsen er opptatt av å holde seg til tall og fakta.

Tallene viser at de ansatte til dels føler det utrygt å melde inn avvik.

Noe klart svar på hvorfor man her scorer 58 av 100 poeng (en nedgang på seks poeng) kan han ikke gi.

Amundsens arbeidskollega og tillitsvalgt i Fagforbundet, Lars Kristoffersen, kan fortelle at de ansattes frykt for å melde avvik er uberettiget:

– Det er trygt å melde avvik. Noen tror at det man gjør, ikke er bra. Negative konsekvenser ovenfor ansatte som har meldt avvik har jeg ikke hørt om, og det er en ubegrunnet frykt for at det vil skje. Men det er på det rene at flere av de ansatte er bekymret for det, og derfor er vi i dialog med ledelsen om dette.

At ansatte føler det utrygt å melde avvik, faller Snorre Birk Gundersen tungt for brystet:

– Uff. Det er skikkelig stusselig å høre. Jeg tar personlig kontakt med folk som melder avvik for å takke dem, for det gjør at vi forbereder kvaliteten våre. Det er synd å høre at de ansatte synes det.

– Hva er konsekvensene av å ikke få inn avviksmeldinger?

– Dersom vi ikke får inn avviksmeldinger kan vi ikke forberede oss. Derfor har vi bedt de ansatte om å føre avvik. Og vi ser at mengden avvik har steget, fordi de ansatte nå fører avvik på ting de ikke førte på tidligere. Da får vi en oversikt over hva som er behovet og kan planlegge deretter.

Slo alarm i 2014 – gikk fra døgn til 12-timers vakter

For fem år siden slo flere ansatte ved ambulanseavdelingen i Drammen alarm om utviklingen ved arbeidsplassen.

I løpet av fire uker sendte de inn 30 avviksmeldinger – mange av dem knyttet til et høyt arbeidspress, skrev Dagsavisen Fremtiden den gang.

På spørsmål om hvorfor det fortsatt er høyt arbeidspress, svarer Snorre Birk Gundersen følgende:

– I 2014 så vi at det var en utfordring knyttet til pauser og kjørebelastning når folk var på jobb et helt døgn. Spesielt i helgene når folk var på jobb flere døgn sammenhengende. Det var ikke forsvarlig og da ble vaktsystemet gjort om, slik at man jobbet 12-timers vakter for å få lavere belastning utover uka. Toppen var nok to år senere på det samme, men det var fordi vi da fokuserte på det.

Les  mer om saken hos Drammens Tidende (krever innlogging)

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.