Millionkutt i Helse Møre og Romsdal, men ikke 200 hoder

Styret i helseforetaket opphever vedtaket om å «gjennomføre en nedbemanning med 200 årsverk». Nå er dette om- regnet til 131 millioner, skriver Sunnmørsposten.

Det bestemte styret i Helse Møre og Romsdal i det ekstraordinære styremøtet som blei gjennomført per telefon tirsdag. Styreleder Ingve Theodorsen hadde hasteinnkalt styret for å «justere ordlyden» og presisere vedtaket om nedbemanning av 200 årsverk, som blei gjort 4. desember.

Styret presiserer altså nå at det ikke er snakk om å kutte 200 hoder, men å kutte kostnader tilsvarende 200 årsverk – omregnet til 131 millioner.

Som tidligere, kommer kuttet i tillegg til allerede identifiserte innsparingstiltak på 68 mill. – som må gjennomføres med 100 prosent effekt, understreker styret.

Kutt-tiltak

Vedtaket får trolig ingen praktiske konsekvenser for prosessen som foregår i helseforetaket, der det jobbes i hele foretaket for å oppfylle styrets krav om innsparinger.

I dag skal kuttforslagene legges fram for foretakstillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter, før styrepapirene skal legges ut torsdag.

24. januar skal tiltakene opp i et ekstraordinært styremøte.

Kuttforslag i prehospital tjeneste

Helse Møre og Romsdal har 33 ambulansestasjoner og aktiviteten på disse varierer betydelig. Stasjoner med liten aktivitet blir vurdert slått sammen og/eller at ambulansepersonellet har andre oppgaver i kommunen i tillegg til beredskapen.

Dette prosjektet krever et tett og godt samarbeid med kommunene, og forventet oppstart er 1. september 2019.

Kuttforslagene som kan komme:

Overtid:

Det blei brukt overtid tilsvarende 151 årsverk i 2018. Et prosjekt for å redusere faste årsverk, frivillig utvidet arbeidstid, bemanningsfaktorer og overtid skal kunne spare inn 80–120 årsverk.

Sengeprosjekt

Reduksjon av liggedøgn og antall sengeposter, særlig innenfor post, intensiv og dagkirurgi. Samlokalisere sengeposter i Ålesund og Molde: 40–50 senger.

Psykisk helse og rus

Sengeposten i distriktspsykiatrien på Sjøholt DPS foreslås nedlagt. Man vurderer alderspsykiatri og «pasientfjerne» tilbud i klinikk, og sammenligner bemanning/ tilbud i klinikken.

Fødetilbud

Samle fødetilbudet i Molde og Kristiansund.

Rehabilitering

Forslag om å redusere antall senger innenfor spesialisert rehabilitering med 33– fra 52 til 19. Det betyr trolig nedlegging av rehabiliteringssentrene på Mork og Aure. De revmatologiske sengene i Ålesund, som er den eneste revmatologiske avdelingen i fylket, vurderes fjernet.

Andre tiltak

Outsourcing av ikke-pasientnære tjenester som kiosk og kafé.

Operasjonsflyt.

Audiopedagogikk.

Les mer hos Sunnmørsposten her

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.