Intensjonskunngjøring: Anskaffelse av Bliksund elektronisk journal for ambulansetjenesten i Helse Nord

Prehospitale tjenester ved sykehusene i Helse Nord skal anskaffe en løsning for ambulansejournal, dvs. man registrer pasientopplysninger og knytter disse sammen med informasjon registrert i et ambulanseoppdrag, melder Helse Nord på Doffin.

«Hvert enkelt helseforetak i Helse nord skal kunne avrope på denne anskaffelsen etter behov og økonomisk bæreevne. Avtalen er således å betrakte som en rammeavtale. Ett eller flere av foretakene vil gjøre avrop etter at frist for intensjonskunngjøring er utløpt. For disse foretakene er kravet at løsningen skal være implementert og driftsstart for deler av tjenesten innen utgangen av 2018, tidlig 2019.»

Anskaffelsen er prissatt til 4,5 millioner ekskludert merverdiavgift.
«Sykehusene i Helse Nord har til hensikt å inngå avtale på ferdigutviklet løsning for ambulansejournal for pre-hospitale tjenester med Bliksund AS. Dette omfatter en utvidelse av allerede anskaffet system anskaffet av helseforetakene tilbake i tid for dokumentdatabase, sjekkliste og kjøretøysmodul. Den nyutviklede delen av eksisterende løsning omhandler registrering av ambulansejournal og registrering av ambulanseoppdrag, der pasientinformasjon knyttes i sammen med informasjon allerede registrert under oppdraget for ambulansen ved bruk av allerede anskaffede moduler.
Oppdragsgiver har foretatt undersøkelser i markedet og kommet frem til at Bliksund AS er eneste leverandør som kan levere den beskrevne løsningen umiddelbart og til en akseptabel pris. Den nye løsningen inneholder også integrasjon mot system for AMK sentralene hvor bruker får oversendt opplysninger alt registret og knyttet til det spesifikke oppdraget.
Videre er produktet integrert mot medisinsk teknisk utstyr (MTU), som for eksempel Corpuls, via Bluetooth grensesnitt.
Data som hentes fra Corpuls er:
– Blodtrykk
– Puls
– SPO2
– ETCO2
– Temperatur
– Respirasjonsfrekvens
Det pågår nasjonale vurderinger av ambulansejournal i regi av Nasjonal IKT. I forhold til opprettelse av ambulansejournal ser Helse Nord RHF dette som en midlertidig løsning i påvente av mulige nasjonale felles løsninger. Ytterligere vil Helse Nord RHF de neste årene i tillegg vurdere mulig bruk av allerede anskaffede moduler fra DIPS ASA til bruk også i den prehospitale tjenesten.
Med henvisning til det ovennevnte mener oppdragsgiver at Bliksund AS er den eneste leverandøren som per i dag raskt kan levere en ferdigutviklet løsning for en ambulansejournal.

Les hele kunngjøringen hos Doffin

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.