Ser på både traumesystem og akuttkirurgi i oppfølginga av utviklingsplanen

I september starta arbeidet med å sjå nærare på to viktige tema for helseføretaket: Revisjon av traumesystemet i Helse Møre og Romsdal (HMR) og vurdering av akuttkirurgisk vaktordning for pasientar tilhøyrande Volda sjukehus.

Cirka 20 fagfolk var samla for å starte arbeidet med revidering av Helse Møre og Romsdal sitt traumesystem sett opp mot ny nasjonal traumeplan som blei innført i 2017. Oppdraget kom i Utviklingsplanen for 2019 – 2022, og den breitt samansette arbeidsgruppa skal legge fram ei anbefaling om organisering innan 1. april 2019.

Nye krav

For å sikre best mogleg skadebehandling av hardt skadde pasientar, pliktar helseføretaket å ha eit tydeleg og oppdatert system for å handtere traume. Dagens prosedyrer er frå 2014, og dei siste åra har det skjedd endringar som påverker desse.

  • Nasjonal Traumeplan blei innført i 2017, og har krav som verker inn på Helse Møre og Romsdal.
  • SNR er vedtatt, og prosessen med bygging og ny organisasjonsstruktur er i gong.
  • Karkirurgi, mamma-/endokrinkirurgi skal samlast.
  • Fagmiljø og kompetansen i sjukehusa er i endring, og status for dei ulike sjukehusa i HMR må sjåast opp mot krava som blir stilt i Nasjonal Traumeplan.
  • Regional og lokal utviklingsplan
  • HMR sin krevjande økonomisk driftssituasjon gjer også at det er behov for ein gjennomgang av korleis ein nytta.

Per i dag har Volda sjukehus akuttkirurgisk vakt frå måndag kl 08 til fredag kl 16, med beredskapsvakt for inneliggande pasientar på helg.

Les meir om saka hjå Helse Møre og Romsdal

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.