Foredrag på Ambulanseforum 2018 i PDF – samt litt bilder

Årets fagkonferanse ønsket å ta pulsen på det siste som rører seg innen prehospital akuttmedisin. Det er mye, men det var tydelig radialis på årets konferanse. 

Åpningen av Ambulanseforum 2018. Foto: Siv Dolmen

Åpningsforedrag

Er hjertestans et problem i Norge? (PDF)
Ingvild Tjelmeland, leder av Norsk hjertestansregister, Nakos

Lytt! Fem F-er i pasientkontakt! (PDF)
Edvin Schei, professor i allmennmedisin og Trond Viggo Torgersen, lege og tv-personlighet

Det var flere workshops og Møt eksperten-sesjoner som var «hands on». Foto: Siv Dolmen

Møt eksperten

Mobbing og seksuell trakassering – hvordan skal det håndteres? (PDF)
Claus Jervell, fagdirektør Likestillings- og diskrimineringsombudet

EKG-tolkning i prehospitalt miljø (PDF)
Carl Robert Christiansen, paramedic OUS, høgskolelektor OsloMet – storbyunivsersitetet

Infarktambulansen på Sørlandet sykehus i samarbeid med SNLA hadde både foredrag og workshop. Foto: Siv Dolmen

Akuttmedisinske nyheter

Hvordan håndterer vi hjerneslag i prehospital tjeneste – hva er mulighetene for fremtiden? (PDF)
Maren Ranhoff Hov, PhD, LIS-lege nevrologi Oslo universitetssykehus, seniorforsker SNLA

Ultralyd ved hjerteinfarkt i ambulansen (PDF)
Tom Helge Vik Tollefsrud, opplæringsleder Sørlandet sykehus HF

Hva kan Giftinformasjonen gjøre for AMK og ambulansepersonell på jobb? Hva er forgiftningstrendene prehospitalt nasjonalt og internasjonalt? (PDF)
Espen Rønning, rådgiver Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet

Intranasal nalokson – NINA-1-studien (PDF)
Arne Skulberg, anestesilege og forsker Oslo universitetssykehus Ida Tylleskär, lege og PhD-stipendiat ved NTNU

Ny utstiller på Ambulanseforum, Mundipharma. Foto: Siv Dolmen

Traumenytt

Nasjonalt traumeregister – data inn fra hele behandlingskjeden (PDF)
Elisabeth Jeppesen, leder av Nasjonalt traumeregister

Undertriage av traumer og nye traumekriterier (PDF)
Marianne Dahlhaug, traumekoordinator og sykepleier St. Olavs Hospital

Claus Jervell, fagdirektør i LDO på Ambulanseforum. Foto: Live Oftedahl

Åpning onsdag

Rett fra levra om seksuell trakassering – hvordan forebygge og håndtere konkrete saker? (PDF)
Claus Jervell, fagdirektør Likestillings- og diskrimineringsombudet

Fremtidens ambulansedroner – frakter pasienter i lufta (PDF)
Mohammad Derawi, professor i smartteknologi ved Institutt for elektroniske systemer, NTNU Gjøvik

Når kommer ambulansedroner? Derawi mente om fem år. Foto: Live Oftedahl

Operative nyheter

Redningshåndboka er her – samhandling når ulykken skjer (PDF)
Jon Halvorsen, prosjektkoordinator Håndbok for redningstjenesten og organisasjonssjef i Norsk Folkehjelp

Hvilke kompetansekrav skal stilles til innsatsleder helse? Hvordan skal det organiseres? Skal RHF-ene stille felles kompetansekrav til innsatsledere? (PDF)
Tore Paulsen, fagrådgiver ambulansetjenesten Helse Møre og Romsdal

Helsevakt Røros – Mobil integrert helsetjeneste (PDF)
Bernt Kristiansen, seksjonssjef ambulansetjenesten, St. Olavs Hospital

Mobil integrert helsetjeneste – community paramedic (PDF)
Per Christian Juvkam, medisinsk fagsjef Fellesfunksjonen Ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge

Anne-Grete Skjellanger forteller at implementering av ny kunnskap kan ta tid. Foto: Live Oftedahl

Pasientsikkerhet og kommunikasjon

Pasientsikkerhetsstudie: Oppmøteprosjektet St. Olavs Hospital (PDF)
Karin Bakkelund, fagrådgiver og koordinator Fellesfunksjonen Ambulansetjenesten Midt-Norge

Prehospitale tjenester og pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7 (PDF)
Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder I trygge hender 24/7, pasientsikkerhetprogrammet, Helsedirektoratet

Nakos Hjertestansregister og Hjertestarterregister var på Ambulanseforum i egne høye personer, til venstre: Ingvild Tjelmeland, til høyre Siw Lilly Osmundsen. Foto: Live Oftedahl

Akuttmedisinsk nytt

Innsikt i prehospital behandling – data om hele pasientforløp i Helse Midt-Norge (PDF)
Eivinn Skjærseth, luftambulanse- og anestesilege St. Olavs Hospital

Erfaringer med antibiotikabehandling i UNNs ambulansetjeneste (PDF)
Ståle Bratland, seksjonsleder Universitets- sykehuset Nord-Norge

Hjertestarterregisteret – hvordan fungerer det?
Siw Lilly Osmundsen, leder for Hjertestarter- registeret, Nakos

Hjertestansregisteret – hvordan ligger ambulansetjenestene an? (PDF)
Ingvild Tjelmeland, leder for Norsk hjertestans- register, Nakos

Siste foredrag på årets konferanse. Smertelindring av barn. Foto: Live Oftedahl

Akuttmedisinsk forskning

Kommer ikke på grunn av forskningspublisering: 
Hva er best: IGel versus larynxtube ved hjertestans
Maja Lønvik, medisinstudent NTNU

Den geriatriske pasienten og screening (PDF)
Michael Nemopuceno, Gaute Ravndal, og Joachim Studsrud, bacheloroppgave OsloMet – storbyuniversitetet

Hvordan bør ambulansepersonell måle temperatur ved mistanke om hypotermi? (PDF)
Fredrik Bertheussen og Mathias V. Vestly, bacheloroppgave OsloMet – storbyuniversitetet

Smertelindring av barn prehospitalt (PDF)
Maria Møgster, Sigrid Beate Jakobsen og Maiken Angell-Hansen, bacheloroppgave OsloMet – storbyuniversitetet

Uforglemmelig show på festmiddagen i regi av Thomas Green, Snorre Bue og Ole Kristian Andreassen. Foto: Live Oftedahl

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.