Program og påmelding Ambulanseforum 2018

Årets happening: I slutten av september braker det løs med fagkonferanse og det siste som rører seg innen prehospital akuttmedisin. 

Dato: Tirsdag 25. – onsdag 26. september
Tid: 0900 – 1600
Sted: Thon Hotel Oslo Airport

Påmelding her

Program i PDF her 

Pris for begge dager: Kr. 3950 inkl. lunsj begge dager
Konferansemiddag: Kr. 650
Dagpakke: Kr. 2300 inkl. lunsj og kaffepauser
Studenter og lærlinger: Kr. 750

Se også: Programmet til Redningksonferansen – årets hovedtema er innsatsledelse

Program

Edvin Schei, professor og samfunnsmedisiner og Trond Viggo Torgersen, lege og mediemann kommer på Ambulanseforum. Foto: Sander Fimland

Fellesåpning:

Lytt! Fem F-er i pasientkontakt
Trond Viggo Torgersen, lege, artist og tv-personlighet og Edvin Schei, professor og lege

Workshops og Møt eksperten tirsdag

  • Slik gjør du en god og fokusert traumeundersøkelse prehospitalt
  • Fødsel og forløsning – praktisk trening
  • Diagnostikk av hjerneslag i prehospital tjeneste – klinisk undersøkelse, CT og biomarkører i blod
  • Luftvei – maske-bag – også ved traumesideleie

Workshops og Møt eksperten onsdag

  • EKG-tolkning
  • Fødsel og forløsning – praktisk trening
  • Smittevern og kuvøse
  • Mobbing og seksuell trakassering – hvordan skal det håndteres?

Foredrag tirsdag

Akuttmedisinske nyheter

Hvordan håndterer vi hjerneslag i prehospital tjeneste – hva er mulighetene for fremtiden?
Maren Ranhoff Hov, PhD, LIS-lege nevrologi

Prehospitale tiltak og oppfølging av overdosepasienter i Oslo og Bergen
TBA

Ultralyd ved hjerteinfarkt i ambulansen
Tom Helge V. Tollefsrud, opplæringsleder Sørlandet sykehus HF

Intranasal Naloxone – NINA-1-studien
Arne Skulberg, anestesilege og forsker Oslo universitetssykehus

Traumenytt

Nasjonalt Traumeregister – data inn fra hele behandlingskjeden
Elisabeth Jeppesen, leder av Nasjonalt traumeregister

Undertriage av traumer og nye traumekriterier
Marianne Dahlhaug, traumekoordinator St. Olavs Hospital

Prosedyren for stabilisering av ryggsøylen – er den til nytte og i bruk?
Nina Thorvaldsen, paramedic OUS, masterstudent Prehospital Critical Care, Universitetet i Stavanger

Foredrag onsdag

Rett fra levra om seksuell trakassering – hvordan forebygge og hvordan håndtere konkrete saker?
Claus Jervell, fagdirektør Likestillings- og diskrimineringsombudet

Operative nyheter

Kursing av innsatsleder helse blir et tema på årets konferanse. Foto: Live Oftedahl

Innsikt i prehospital behandling – data om hele pasientforløp i Helse Midt-Norge
Eivinn Skjærseth, luftambulanse- og anestesilege St. Olavs Hospital

Hvilke kompetansekrav skal stilles til innsatsleder helse? Hvordan skal det organiseres? Skal RHF-ene stille felles kompetansekrav til innsatsledere? Hva bør kravene være? 
Tore Paulsen, fagrådgiver ambulansetjenesten Helse Møre og Romsdal

«Helsevakt», «enredder», «singel paramedisiner», «community paramedic»Røros-prosjektet
Bernt Kristiansen, områdeleder ambulansetjenesten, St. Olavs Hospital og Per Christian Juvkam, medisinsk fagsjef  Fellefunksjonen Ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge

Pasientsikkerhet og kommunikasjon

Pasientsikkerhetsstudie: Oppmøteprosjektet St. Olavs Hospital
Karin Bakkelund, fagavdelingen St. Olavs Hospital

Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7
Anne Grete Skjellanger, sekretariatsleder I trygge hender 24/7, pasientsikkerhetprogrammet, Helsedirektoratet

CRM – profesjonelt teamarbeid – i ambulansetjenesten
Bo Conneryd, pilot Norsk Luftambulanse

Akuttmedisinsk forskning

Hva er best: IGel versus larynxtube ved hjertestans
Maja Lønvik, medisinstudent NTNU

Den geriatriske pasienten og screening
Michael Nemopuceno og Joachim Studsrud, bacheloroppgave OsloMet – Storbyuniversitet

Hvordan bør ambulansepersonell måle temperatur ved mistanke om hypotermi?
Fredrik Bertheussen og Mathias V. Vestly, bacheloroppgave OsloMet – Storbyuniversitet

Smertelindring av barn prehospitalt
Maria Møgster, Sigrid Beate Jakobsen og Maiken Angell-Hansen, bacheloroppgave OsloMet – Storbyuniversitet

Akuttmedisinsk nytt

Erfaringer med antibiotikabehandling i UNNs ambulansetjeneste
Ståle Bratland, seksjonsleder ambulansetjenesten Universitetssykehuset i Nord-Norge

Hjertestarterregisteret – hvordan fungerer det?
Siw Lilly Osmundsen, leder for hjertestarterregisteret, Nakos

Hjertestansregisteret – hvordan ligger ambulansetjenestene an?
Ingvild Tjelmeland, leder for hjertestansregisteret, Nakos

NB! Programmet er under utarbeidelse. Det vil bli endringer og tilføyelser.

Sett av dagene! Velkommen!

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.