Bannerannonse

Helse Nord-sjefen sier JA til PCI i Bodø

Direktør Lars Vorlands innstilling er klar: Han vil ha et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset, det skriver Bodø Nu.

Dermed holder Vorland fast ved innstillingen han ga i februar.

Helse Nord-direktøren understreker også at PCI i Bodø vil avlaste luftambulansetjenesten, fordi man slipper å frakte pasienter helt til Tromsø:

– Hjertepasienter er den største pasientgruppen som flys av luftambulansetjenesten. Et PCI-tilbud i Bodø vil særlig avlaste ambulanseflyene. Aktiviteten i Luftambulansetjenesten er økende, og ressursene prioriteres stramt. Ved at færre hjertepasienter har behov for luftambulanse, vil det frigjøre kapasitet som kan benyttes til andre pasientgrupper.

I februar trakk direktøren saken fra styremøtet, på grunn av til dels voldsom motstand fra legene som utfører PCI-behandling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Helse Nord-sjefen ønsker å gi et likeverdig behandlingstilbud over hele landsdelen.

–I dag er det om lag 100.000 mennesker nært UNN Tromsø som kan nå et primært PCI-tilbud innen tidsfristen. Adm. direktør vurderer det slik at ved å etablere et PCI-tilbud også i Bodø, vil en tilsvarende befolkning på ytterligere 100.000 mennesker kunne få tilsvarende tilbud om primær PCI, skriver Vorland i innstillingen til styresaken.

PCI-senteret i Bodø tenkes opprettet som et dagtilbud i første omgang, som en satelitt under PCI-senteret i Tromsø. Det vil koste omtrent 17 millioner kroner å etablere tilbudet.

Den store motstanden nordfra har i stor grad handlet om at legene der oppfatter opprettelsen av et tilbud også i Bodø som en svekkelse tilbudet i Tromsø.

I styresaken sier ikke Vorland seg enig i dette:

– Det utføres årlig om lag 3.100 angiografiundersøkelser inkludert 1.400 PCI-behandlinger ved UNN Tromsø. Dette er mange nok prosedyrer til å kunne dele på to PCI-tilbud i Helse Nord, skriver han i innstillingen.

I stor grad har PCI-striden i Nord-Norge delt landsdelen geografisk: I Nordland har høringssvarene i PCI-saken nesten utelukkende vært positive til å etablere et tilbud, mens det i Troms og Finnmark har vært uttrykt bekymring for effekten dette vil ha på fagmiljøet i Tromsø.

 

Les mer om saken hos Bodø Nu

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.