Hvilken hjertekompresjonsmetode er best ved hjertestans?

Når ikke-profesjonelle «vanlige folk» må utføre hjerte-lunge-redning på en person med hjertestans, er trolig uavbrutte brystkompresjoner det som redder flest liv, ifølge en Cochrane review referert av Sykepleien

Hjerte- lungeredning. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Med uavbrutte menes det at brystkompresjonene gis uten pauser for å gi munn-til-munn. Det viser en Cochrane-oversikt.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles forskning. I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet forskning som har sammenliknet effekten av uavbrutte hjertekompresjoner med standard hjertekompresjoner avbrutt av munn-til-munn.

Resultatene viser at uavbrutte hjertekompresjoner utført av «vanlige folk» på stedet

  • øker antall personer som overlever gjennom sykehusoppholdet, og som kan reise hjem eller utskrives (stor tillit til resultatet)
  • trolig øker antall personer som overlever fram til de når sykehuset (moderat tillit til resultatet)
  • trolig øker antall personer med god nevrologisk tilstand når de utskrives fra sykehuset (moderat tillit til resultatet)

Det er imidlertid usikkert hvor mange som gjenvinner spontan sirkulasjon (ROSC), hvor mange uheldige hendelser som oppstår, og hvordan livskvalitet er blant de overlevende.

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser i januar 2016 og fant fire studier med i alt 29 885 personer. Én studie ble utført i USA og én i Sverige. To studier ble utført i to land: én i USA og Storbritannia og én i USA og Canada. Alle studiene omhandlet hjertestans utenfor sykehus. I tre studier ble hjerte-lunge-redning gitt av «vanlige folk» på stedet og i én studie av akuttmedisinsk personell. Ingen av dem som utførte hjerte-lunge-redning blant «vanlige folk», hadde fått opplæring.

Vi har kun tatt med analysene som gjelder hjertekompresjoner av «vanlige folk» på stedet. Vi inkluderte ikke personer som fikk hjertestans som ikke direkte skyldes hjertet, som overdose, alkoholforgiftning eller akutte skader («trauma»).

Les mer hos Sykepleien

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.