PPT-presentasjoner fra Redningskonferansen

En vel gjennomført konferanse med åpning av statssekretær Ove Andre Vanebo. Arbeidsgruppa noterte seg at Justisdepartementet snakket om en årlig konferanse. 

Renate Grønvold Bugge, spesialist i klinisk psykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi var spot on om hvordan man bygger beredskap. Foto: Live Oftedah

Renate Grønvold Bugge, spesialist i klinisk psykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi var spot on om hvordan man bygger beredskap. Foto: Live Oftedah

Det kommer en spørreundersøkelse til alle som var på konferansen. Den er det viktig at hver enkelt svarer på. Slik at kan DU hjelpe oss til å sette riktig kurs framover!

Konferansen ble ledet av Siri Lill Mannes, og det var blant annet en del paneldebatter.

Etablering av bakteppe: En skipsulykke med brann nært land. Hvordan samhandler vi for å takle en slik hendelse? (pdf)
Innledning ved Hans Vik, leder for HRS Sør-Norge og politimester i Sør-Vest politidistrikt.

Beredskapstenkning og lederskap i kriser (pdf)
Renate Grønvold Bugge, spesialist i klinisk psykologi og arbeids – og organisasjons- psykologi

Hvilket ansvar og rolle har Krisestøtteenheten (KSE)? (pdf)
Georg Bryn, direktør for KSE

Hvordan jobber Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for å ruste samfunnet mot storulykker? (pdf)
Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen

Hvilken rolle og ansvar har Politidirektoratets situasjonssenter i et slikt scenario? (pdf)
Knut Smedsrud, avdelingsdirektør, Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering i Politidirektoratet

Hvordan jobber Helsedirektoratet for at helsevesenet skal takle store hendelser? (pdf)
Steinar Olsen, avdelingsdirektør, Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste, Hdir

Lokal redningssentral – ansvar og oppgaver ved storulykker (pdf)
Gustav M. Landro, stabssjef i Vest PD

Sesjon: LEDERSKAP

Ledelse på skadested ved masseskade (pdf)
Bjørn Jamtli, seniorrådgiver, Avdeling for medisinsk nødmeldetjeneste, Helsedirektoratet

Kommunens kriseledelse – proaktiv stabsmetodikk (pdf)
Ivar Conrad Lunde, beredskapssjef Bergen

Etablering av Emergency Medical Teams (pdf)
Steinar Olsen, avdelingsdirektør Helsedirektoratet

Sesjon: KOMMUNIKASJON OG TEKNOLOGI

Forventninger til nødnett i fremtiden (pdf)
Cecilie Løken, avdelings- direktør, Teknisk forvaltning DNK

Tilgjengelig teknologi; utnytter redningstjenesten teknologi godt nok? (pdf)
Jan Håvard Skjetne, SARiNOR/Sintef

Bruk av droner – erfaringer og vilkår (pdf)
Arve Vangen, Røde Kors Hjelpekorps Bjørn Vidar Evjen, Redningsselskapet

Samlokalisering av 110-112-113, Drammen – kultur og samvirke (pdf)
Mattis Andreassen, prosjekt- leder for samlokalisering i Bodø, fra AMK

Samlokalisering av 110-112-113, Bodø – kultur og samvirke (pdf)
Espen Thomassen, operativ leder Vestviken 110

Sesjon: UTVIKLING AV REDNINGSTJENESTEN

Samvirkeprinsippet – mer enn et planbegrep? (pdf)
Tora Aasland, seniorrådgiver Helse Stavanger og Geir Sverre Braut, professor Universitetet i Stavanger

Program for forbedring av nødmeldetjenesten (pdf)
Erik Liaklev, prosjektleder Justisdepartementet

Betraktning på samvirke ved kriser til havs. Rapport fra et forskningsprosjekt i regi av Redningsselskapet (pdf)
Erik Carlström, professor, Health and Crisis Management, Høgskolen i Sørøst-Norge

SAR-rapport system (pdf)
Owe Frøland, redningsleder Hovedredningssentralen

Håper det var en lærerik dag på konferanse! Velkommen igjen.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.