Foredrag på AmbulanseForum 2014

AmbulanseForum 2014 er over. Akuttkjeden, pasientsikkerhet, medisinske og operative temaer, ambulansefag, nødmeldetjeneste, skarpe oppdrag og medier og taushetsplikt var temaer på sesjonene. Her er pdf-er av foredragene på konferansen. 

Fra åpningen av AmbulanseForum 2014.

Fra åpningen av AmbulanseForum 2014.

TIRSDAG 30. SEPTEMBER 

Akuttkjeden

Innledning til paneldebatt om framtidens akuttmedisinske kjede
Sverre Rørtveit, kommunelege 2 i Austevoll og medlem i Akuttutvalget

Den akuttmedisinske kjede – sentrale utviklingstrekk
Steinar Olsen, avdelingsdirektør avdeling medidisnk nødmeldetjeneste Helsedirektoratet

Workshops

Strukturert tilbakemelding – TAS 4
Torfinn Hallerud, instruktør Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Kapnografi Workshop og Kapnografiartikkel Ambulanseforum
Eirik Illguth, paramedic og opplæringsansvarlig SUS og Ola Grude, medisinstudent Odense

Prehospital pasientjournal i Nordjylland – Danmark
Helle Bering, sykepleier og prosjektleder, Region Nordjylland, Prehospital beredskap

Finsk nødmeldetjeneste 
Stefan Thessmann, prosjektspesialist i finsk nødmeldetjeneste, operativ leder i Nylands nødsentral, tidligere ambulansearbeider

Operativt/pasientsikkerhet

Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering av innsats på skadested
Trond Vigerust, redningsmann NLA, medlem i arbeidsgruppe NAKOS helsevesentets organisering på skadested og pasientevakuering

Prehospital pasientsikkerhet
Stephen Sollid, 1. amanuensis i Prehospital Critical Care UiS, fagsjef utdanning i SNLA

Avviksmeldinger i prehospitale tjenester – hvor gode er vi?
Øystein Flesland, seksjonsleder i seksjon for melde- systemer, Nasjonalt Kunnskapssenter

Dårlig ambulansejournal – fratatt autorisasjonen?
Knut Fredrik Thorne, Generalsekretær Norsk Pasientforening,
tidl. pasient- og brukerombud i Akershus

Medier og taushetsplikt

Operasjonssentralen på Twitter
Tore Solberg, operasjonsleder,
Oslo politikammer, twitterredaktør i OPS

Prehospitale tjenester – secret service?
Trond Markestad, leder for Legeforeningens etiske råd og Thomas Spence
Leder i Norsk Journalistlag

På liv og død – en tv-serie om norsk helsevesen: tv-team og taushetsplikt – forenlig?
Nina Øvergård, produsent av «På liv og død», TV-Norge.

ONSDAG 1. OKTOBER 

Medisinsk

Akutt geriatri
Anette Hylen Ranhoff, professor dr.med, leder for Kavlis forskningssenter for aldring og demens og overlege Diakonhjemmet sykehus Oslo

Praktisk pasientsikkerhet ved hjertestans
Conrad Bjørshol, anestesilege, ph.d., postdoc Stavanger Universitetssjukehus

Prehospital diagnostikk av hjerneslag
Maren Ranhoff Hov, lege og stipendiat i SNLA

Nødmeldetjeneste

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt
Jesper Rådberg, jobber i prosjektet i Justis- og beredskapsdepartementet

Medisinsk nødmeldetjeneste – nasjonale retningslinjer og føringer
Steinar Olsen, avdelingsdirektør, Avdeling for Medisinsk Nødmeldetjeneste, Helsedirektoratet

Hva skjedde når vi endret fokus – kulturendring i AMK
Lise-Mette Linland, avdelingssjef AMK Vestre Viken

Nytt om flere ledd i akuttkjeden

Paramedic i akuttmottak
Kenneth Fagerheim, enhetsleder i akuttmottaket på Ahus

Hurra – nye redningshelikoptre
Bjørn Ivar Aarseth, prosjektleder, Rednings- og beredskapsavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet

Akutt rehabilitering ved traumatiske hodeskader vs. «vanlig» pasientforløp
Jiajia Ye, helseøkonom ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Akuttkjeden – pasient- og pårørendes perspektiv 
Per Oretorp, ass. generalsekretær i Personskadeforbundet

Neste generasjons ambulansearbeider

Medisinsk nødmeldetjeneste – nasjonale retningslinjer og føringer
Steinar Olsen, avdelingsdirektør avd. Medisinsk nødmeldetjenese Helsedirektoratet

Bachelor i prehospitalt arbeid – vi er i gang!
Dag Karterud, instituttleder Høgskolen i Oslo og Akershus

Bachelor i prehospital arbeid – paramedic ved HIOA
Trine Staff, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus

Master i Prehospital Critical Care
Stephen Sollid, 1. amanuensis Stavanger universitetssjukehus og fagsjef utdanning, Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Lærlingeordningen i Stavanger – rullering og fagdager – et gjennomtenkt system
Johannes Lokøy, ambulansesjef Stavanger Universitetssjukehus

Skarpe oppdrag

Bussdrapa i Årdal
Øystein Walaker, paramedic Helse Førde

Ny nasjonal prosedyre ved pågående livstruende vold – PLIVO
Thor Langli, politioverbetjent og fagansvarlig for innsatsledere Oslo politidistrikt

Implementering av PLIVO-prosedyre i Oslo og Akershus
Atle Frøberg, operativ leder Oslo universitetssykehus med fagansvar for skarpe oppdrag

Print Friendly, PDF & Email

One Comment

  1. Takk for pdf-er :)

    Poul Hansen

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.