Ingen kjønnsdiskriminering ved hjerteinfarkt

I hvert fall ikke på Ullevål. Her kommer kvinner med hjertinfarkt like raskt til sykehus og får samme utredning og behandling som menn viser en studie.

Kvinner med den alvorligste formen for hjerteinfarkt, såkalt ST-elevasjonsinfarkt (STEMI), kalt blålysinfarkt, får samme utredning og behandling og har lik forsinkelse fra symptomdebut til sykehusinnleggelse som menn, skriver Dagens Medisin.

Dette er konklusjonen i en studie av samtlige pasienter innlagt for akutt hjerteinfarkt ved Oslo universitetssykehus Ullevål (OUU) i perioden 2006–2007, i alt 931 kvinner og 2174 menn. Studien er publisert i Cardiology.

Kampanjer har virket?
– Mange studier har vist at det ikke er slik, at kvinner kommer senere til behandling og mindre grad gjennomgår angiografisk utredning og behandling. Våre resultater er derfor gode nyheter. Kanskje har alle kampanjene for å øke oppmerksomheten på kvinner med hjertesykdom, gitt resultater? sier førsteforfatter og seksjonsoverlege Sigrun Halvorsen ved Hjertemedisinsk avdeling på OUU.

Noe høyere dødelighet hos kvinner
ST-elevasjonsinfarkt (STEMI) er den alvorligste formen for hjerteinfarkt og utgjør omkring en tredel av samtlige hjerteinfarkttilfeller. Ved ikke-ST-elevasjonsinfarkt (NSTEMI), var det imidlertid en liten, og så vidt signifikant, forskjell på menn og kvinner: Færre kvinner enn menn gjennomgikk koronar-angiografi og utblokking av årene (PCI), også etter at det er justert for alder.

– Dette er kjent fra tidligere studier. Kvinner er gjerne ti år eldre enn menn når de får hjertesykdom, og da er terskelen høyere for å utrede med angiografi. At færre kvinner også gjennomgår PCI, er ikke så unaturlig fordi de i langt større grad enn menn har normale angiogram. I vårt materiale var funnene normale hos 13,1 prosent av kvinnene, men bare hos 2,9 prosent av menn, sier Halvorsen.

Det ble ikke funnet kjønnsforskjeller når det gjaldt sykehusdødelighet og langtidsoverlevelse, men det var en tendens til noe høyere dødelighet over tid hos kvinner.

Ikke representative
Halvorsen understreker at resultatene gjelder pasienter som er henvist til Ullevål, og at man ikke vet om tilsvarende studier ved andre sykehus ville ha gitt de samme funnene.

– Til tross for våre oppmuntrende resultater er det fortsatt viktig å ha spesiell oppmerksomhet på kvinner og hjertesykdom. Jeg tror at nettopp større fokus på at kvinner også får hjerteinfarkt, har bidratt til raskere og bedre behandling, sier Sigrun Halvorsen til Dagens Medisin.

Les hele saken på Dagens Medisin

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.