Om oss

Ambulanseforum er et nasjonalt fagtidsskrift dedikert til ambulansetjenesten, luftambulansen, medisinsk nødmeldetjeneste – og redningstjenesten. Vi har som mål å styrke prehospital akuttmedisin, og vår visjon er å dele livreddende kunnskap.

Her er kontaktinfo
Tips oss her!

Vi arbeider etter Redaktørplakaten og Vær-Varsom-plakatens regler for god presseskikk, og har to heltidsansatte. Vi er medlem av Fagpressen. Ambulanseforum er ikke en kommersiell bedrift, vi opererer not for profit. Eventuelle overskudd går til å gi en enda bedre tjeneste til målgruppen.

Ambulanseforum utgir fem eller seks numre årlig. Første nummer kom ut den 1. august 1975, og bladet har vært utgitt regelmessig siden den gang. Tidsskriftet har siden starten vært en arena for å drive ambulanse- og redningstjenestens utvikling i Norge framover.

Ønsker du å abonnere? Sjekk her
Adresseforandring eller oppsigelse av abonnement? Klikk her

Vi ønsker å være et samlingspunkt: For faglig utvikling og kunnskap om akuttmedisin. For informasjon om nye produkter og behandlingsmetoder. For utveksling av fortellinger om hvordan man driver tjenestene rundt omkring.

Utgivelser og annonsepriser

Nettsiden oppdateres daglig med nyheter fra preshospital akuttjeneste i Norge, Norden og verden for øvrig. Tidsskrift og nett har forskjellig innhold.

Tidsskriftet og nettstedet skal også fungere som et åpent forum for debatt og meningsutveksling.

Ambulanseforum arrangerer hver høst en stor konferanse.