Hopp til hovedinnhold
Fra Sykehuset Østfold. Foto: Live Oftedahl
Fra Sykehuset Østfold utenfor akuttmottaket. Foto: Live Oftedahl


Vedtatt: Får yrkesskade-erstatning ved koronasmitte

Regjeringen endrer yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb sikres gode økonomiske rettigheter.

Reglene trer i kraft straks, og vil gjelde fra 1. mars 2020, skriver Arbeids- og sosialdepartementet i en nyhetsmelding.

– Helsepersonell står i førsterekke i bekjempelsen av koronasmitten. De gjøre en uvurderlig innsats for fellesskapet vårt, og utsetttes samtidig for mer smitte enn de fleste andre. Nå endrer vi reglene, slik at helsepersonell som smittes på jobb dekkes av yrkesskadeforsikringen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Gjelder også yrkesskadeforsikringsloven

Koronasmitte og covid-19 var tidligere ikke omfattet av listen over de sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Nå er sykdommen oppført på listen. De nye reglene vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven.

– Vi vet enda lite om ettervirkningen av koronaviruset, og det er derfor viktig å få på plass gode sikkerhetsordninger for de som i spesielt stor grad utsettes for smitten. Med de nye reglene vil eksempelvis en sykepleier som smittes på jobb og som får alvorlige komplikasjoner, kunne få full erstatning for et eventuelt økonomisk tap, sier Røe Isaksen.

De nye reglene omfatter primært ansatte i helsevesenet. Samtidig er det også lagt opp til at regelendringene skal gjelde andre yrker der jobben gjøres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, eller arbeidsområder hvor ansatte lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronaviruset.