Hopp til hovedinnhold


Workshops på AmbulanseForum 2013

450framtidens-akuttberedskap2
I år har vi fire workshops - alle spredd utover dagen mandag, slik at de som er interessert i workshops gjerne kan velge flere.
NB! Med forbehold om tid- og stedsendringer. I så fall informasjon om dette i innsjekkskranken til konferansen.

Workshops

1. Idrettstraumer

Sted: Flight 6
Tid: 11.45-13.45
Idrettstraumer er fort en del av ambulansehverdagen. Hva kan vi gjøre for å optimere bruddbehandling allerede før ankomst til akuttmottaket? Denne workshopen vil fokusere på relevant undersøkelsesteknikk ved forskjellige frakturer, og hensiktsmessig behandling på skadestedet, herunder reponering og immobilisering.
Instruktør: Heini í Dali, Akuttmedisinsk gruppe.
Bindende påmelding til:  live@ambulanseforum.no
 

2. EKG i ambulansen

Sted: Flight 2
Tid: 14.00 – 15.45
NB. Mulighet til å delta på hele eller deler.
Deltakerne får prøve seg på et nytt, interaktivt dataprogram for å lære seg akutt EKG-tolkning, nylig utkommet på norsk: «Akutt EKG-diagnostikk». Sverker Jern, professor ved Sahlgrenska universitetssjukhuset har gitt ut flere lærebøker om EKG-diagnostikk. De siste årene har han undervist akuttmedisinsk personell i hvordan man raskt og sikkert tolker EKG i kritiske situasjoner.
Bindende påmelding til: live@ambulanseforum.no
 

3. Stans av store blødninger

Sted: Transit 1-2
Tid: 14.30 – 16.00
Å stanse store ytre blødning er ikke alltid lett. Til nå har det ikke vært en enkel måte å lære opp prehospitalt personell i dette utfordringsområdet. Stiftelsen har funnet en lavterskelmetode. Her får du øvd deg på fire forskjellige stasjoner med trykk, pakking, trykkbandasje, tourniquet og doppler. Her blir det søl! Workshopen går i to omganger om det blir mange påmeldte.
Instruktører: Lasse Fossedal, redningsmann og Åge Karlsen, fagsjef undervisning SNLA.
Bindende påmelding til: live@ambulanseforum.no
 

Luftveishåndtering og traumesideleie

Sted: Transit 3
Tid: 16.45 – 18.00
NB: 30 minutter per sesjon
Hva er den beste måten å sikre at pasienter med alvorlige hodeskader puster og får nok oksygen? Hva er traumesideleiets rolle når retningslinjene sier at alvorlig skadde skal ligge på ryggen? Traumesideleie er tatt i bruk i mange ambulansetjenester. Men hvordan utføres prosedyren best i praksis? Hvordan overfører vi pasienten til båre? Velkommen til «laben» der vi utveksler ideer og prøver ut ulike måter!
Instruktør: Per Kristian Hyldmo, overlege SSHF og stipendiat på temaet i SNLA.
Bindende påmelding til: live@ambulanseforum.no

 Vel møtt!