Hopp til hovedinnhold
Ambulanse på beredeskapspunkt Grorud. ©Fredrik Naumann/Felix Features


Webasto med nytt «virus-filter»

HEPA luftfiltreringssystemene som Webasto lanserer nå er spesielt rettet mot ambulanser og kjøretøy for persontransport.

Filtreringssystemene «HFT 300» og «HFT 600» kan ifølge Webasto ettermonteres i de aller fleste kjøretøymiljøer, for eksempel ambulanser, busser og andre nyttekjøretøy, skriver Yrkesbil.

Filtrene skal være i stand til å filtrere partikler mindre enn 0,3 mikrometer – inkludert luftbårne virus, bakterier, aerosoler og støv – fra fem til ti kubikkmeter luft per minutt.

Ifølge Webasto oppfyller filtrene dermed kravene i HEPA-filterklasse H14 og retningslinjene fra Verdens helseorganisasjon (WHO), de amerikanske sentrene for sykdomskontroll og forebygging (CDC) og European Center for Disease Prevention and Control (ecdc). Rensegraden tilsvarer 99,995 prosent.      

Produsenten kunne vel neppe finne et mer gunstig tidspunkt å lansere filtrene på.

– Utviklingsløpene har blitt sluttført gjennom 2020, men koronapandemien har nok påvirket prioriteringen av dette produktet – uten at det er gått på bekostning av kvalitetskontroll og så videre, sier Per-Erik Nygård til YrkesBil. Han er Country Manager Norway for Webasto Group.

I redningskjøretøyer reduserer filtrene, brukt sammen med personlig verneutstyr, risikoen for infeksjon hos akuttmedisinske operatører og pasienter.

– Filtrene erstatter ikke personlig verneutstyr relatert til korona, presiserer Nygård.